Прояви

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

АКВАТЕХ

Международна изложба за технологии и управление на водите

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

АУТОТЕХ

Международна изложба за транспорт и автосервизно оборудване

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

ЕЛТЕХ

Международна изложба за електроника и електротехника

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

ЕНЕКО

Международна изложба за енергетика и екология

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

ИНФОТЕХ

Международна изложба за информационни технологии

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

ИНТЕРМИН ЕКСПО

Международна изложба за минната индустрия

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

МАШИНОСТРОЕНЕ

Международна изложба за машиностроене

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

СТРОЙТЕХ

Международна изложба за строителни материали, машини и технологии

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

ХИМИЯ

Международна изложба за химия

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

АВТОСВЯТ ПЛОВДИВ

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

РОБОХАЙТЕХ

Международна изложба за роботи и роботизирани системи

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017

   

LET'S PLAY

Международен турнир по електронни спортове

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017