Актуална информация

Каталог на изложителите
 
 Програма 2016 (PDF)
 


 


 

Повече

Прояви

ХЕМУС

Международна изложба

От: 25 Май 2016

До: 28 Май 2016

   

Косер Експо

От: 18 Юни 2016

До: 18 Юни 2016

   

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

АКВАТЕХ

Международна изложба за технологии и управление на водите

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

АУТОТЕХ

Международна изложба за транспорт и автосервизно оборудване

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

ЕЛТЕХ

Международна изложба за електроника и електротехника

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

ЕНЕКО

Международна изложба за енергетика и екология

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

ИНФОТЕХ

Международна изложба за информационни технологии

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

МАШИНОСТРОЕНЕ

Международна изложба за машиностроене

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

СТРОЙТЕХ

Международна изложба за строителни материали, машини и технологии

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

ХИМИЯ

Международна изложба за химия

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

АВТОСВЯТ ПЛОВДИВ

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016

   

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ

Съорганизатор: Международната асоциация на изложбената индустрия - UFI

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016