Прояви

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ

От: 22 Октомври 2014

До: 25 Октомври 2014

   

ЦВЕТНА ЕСЕН

Специализирана изложба за цветя, декоративна растителност, 
градинско оборудване и аксесоари

От: 22 Октомври 2014

До: 26 Октомври 2014

   

БУЛКОЛЕКТО

Международен панаир на колекционерите

От: 24 Октомври 2014

До: 26 Октомври 2014

   

C.A.C. & C.A.C.I.B

Международни екстериорни киноложки изложби

От: 25 Октомври 2014

До: 26 Октомври 2014

   

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 04 Март 2015

До: 08 Март 2015

   

ВИНАРИЯ

Международна изложба за лозарство и винарство
Фестивал на виното

От: 04 Март 2015

До: 08 Март 2015

   

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

От: 04 Март 2015

До: 08 Март 2015

   

ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ

Изложба на високачествени италиански храни и вина

От: 04 Март 2015

До: 08 Март 2015

   

ХОРЕКА ПЛОВДИВ

Международна изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти

От: 04 Март 2015

До: 08 Март 2015

   

АПИ БЪЛГАРИЯ

Международна изложба за пчеларство

От: 04 Март 2015

До: 08 Март 2015