Актуална информация

Каталог на изложителите
 
 Програма 2015 (PDF)
 


 


 

Повече

Прояви

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

АКВАТЕХ

Международна изложба за технологии и управление на водите

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

АУТОТЕХ

Международна изложба за транспорт и автосервизно оборудване

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

ЕЛТЕХ

Международна изложба за електроника и електротехника

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

ЕНЕКО

Международна изложба за енергетика и екология

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

ИНФОТЕХ

Международна изложба за информационни технологии

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

ИНТЕРМИН ЕКСПО

Международна изложба за минната индустрия

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

МАШИНОСТРОЕНЕ

Международна изложба за машиностроене

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

СТРОЙТЕХ

Международна изложба за строителни материали, машини и технологии

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

ХИМИЯ

Международна изложба за химия

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

АВТОСВЯТ ПЛОВДИВ

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015

   

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ

Съорганизатор: Международната асоциация на изложбената индустрия - UFI

От: 28 Септември 2015

До: 03 Октомври 2015