Прояви

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

 

От: 23 Септември 2019

До: 28 Септември 2019

   

ЕНЕКО

Международна изложба за енергетика, екология, химия, управление на водите

От: 23 Септември 2019

До: 28 Септември 2019

   

Digital Expo

Bulgarian Digital Week

От: 23 Септември 2019

До: 28 Септември 2019

   

ИНФОТЕХ

Международна изложба за информационни и дигитални технологии

От: 23 Септември 2019

До: 28 Септември 2019

   

МАШИНОСТРОЕНЕ

Международна изложба за машини, технологии, роботи, автоматизация

От: 23 Септември 2019

До: 28 Септември 2019

   

СТРОЙТЕХ

Международна изложба за строителна техника, елтех, материали, инструменти и технологии

От: 23 Септември 2019

До: 28 Септември 2019

   

AUTO CITY ПЛОВДИВ

Автомобили, транспорт и оборудване

От: 23 Септември 2019

До: 28 Септември 2019

   

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ

От: 16 Октомври 2019

До: 19 Октомври 2019

   

ТексТейлърЕкспо

Специализирано международно изложение за текстилна техника и продукти

От: 07 Ноември 2019

До: 09 Ноември 2019