Прояви

WEDDINGS & EVENTS  EXPO

ІІ Национално изложение за сватби и събития

От: 27 Януари 2018

До: 28 Януари 2018

   

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

   

АПИ БЪЛГАРИЯ

Международна изложба за пчеларство

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

   

ВИНАРИЯ

Международна изложба за лозарство и винарство
Фестивал на виното

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

   

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

   

ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ

Изложба на висококачествени италиански храни и вина

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

   

ХОРЕКА ПЛОВДИВ

Международна изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018