Актуална информация

 Каталог на изложителите
 
 Програма 2014 (PDF)
 


 


 

Повече

Прояви

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

АКВАТЕХ

Международна изложба за технологии и управление на водите

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

АУТОТЕХ

Международна изложба за транспорт и автосервизно оборудване

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

ЕЛТЕХ

Международна изложба за електроника и електротехника

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

ЕНЕКО

Международна изложба за енергетика и екология

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

ИНФОТЕХ

Международна изложба за информационни технологии

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

ИНТЕРМИН ЕКСПО

Международна изложба за минната индустрия

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

МАШИНОСТРОЕНЕ

Международна изложба за машиностроене

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

СТРОЙТЕХ

Международна изложба за строителни материали, машини и технологии

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

ХИМИЯ

Международна изложба за химия

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ

Съорганизатор: Международната асоциация на изложбената индустрия - UFI

От: 29 Септември 2014

До: 04 Октомври 2014

   

МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ

От: 22 Октомври 2014

До: 25 Октомври 2014