Актуална информация

Каталог на изложителите
 
ПРОГРАМА 2018 (PDF)
 
 


 


 

Повече

Прояви

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

АКВАТЕХ

Международна изложба за технологии и управление на водите

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

АУТОТЕХ

Международна изложба за транспорт и автосервизно оборудване

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

ЕЛТЕХ

Международна изложба за електроника и електротехника

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

ЕНЕКО

Международна изложба за енергетика и екология

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

ИНФОТЕХ

Международна изложба за информационни технологии

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

МАШИНОСТРОЕНЕ

Международна изложба за машиностроене

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

СТРОЙТЕХ

Международна изложба за строителни материали, машини и технологии

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

ХИМИЯ

Международна изложба за химия

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

РОБОХАЙТЕХ

Международна изложба за роботи и роботизирани системи

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018

   

AUTO CITY ПЛОВДИВ

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018