Международен панаир Пловдив

Делови прояви за 2016 година

АГРА

Международна селскостопанска изложба АГРА
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

ВИНАРИЯ

ДЕЛОВА ПРОГРАМА

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

АПИ БЪЛГАРИЯ

Международна изложба за пчеларство

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ

ПРОГРАМА

От: 30 Март 2016

До: 03 Април 2016

     

Пети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика

От: 31 Март 2016

До: 03 Април 2016

     

ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА КРАСОТАТА И ПРИЧЕСКАТА

От: 01 Април 2016

До: 03 Април 2016

     

ТФ – ФЕСТ

Международен панаир на тренировъчните фирми

От: 14 Април 2016

До: 16 Април 2016

     

ХЕМУС

Делова програма

От: 25 Май 2016

До: 28 Май 2016

     

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ

От: 26 Септември 2016

До: 01 Октомври 2016