Международен панаир Пловдив

 

Делови прояви за 2017 година

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

От: 22 Февруари 2017

До: 26 Февруари 2017

     

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 22 Февруари 2017

До: 26 Февруари 2017

     

ВИНАРИЯ

Международна изложба за лозарство и винарство
Фестивал на виното

От: 22 Февруари 2017

До: 26 Февруари 2017

     

АПИ БЪЛГАРИЯ

Международна изложба за пчеларство

От: 22 Февруари 2017

До: 26 Февруари 2017

     

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ

делова програма

От: 29 Март 2017

До: 02 Април 2017

     

Шести европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика

От: 30 Март 2017

До: 02 Април 2017

     

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

делови прояви

От: 25 Септември 2017

До: 30 Септември 2017