Международен панаир Пловдив

Делови прояви за 2018 година

ВИНАРИЯ

програма на деловите прояви

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

     

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

     

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

     

АПИ БЪЛГАРИЯ

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

     

 

От: 21 Февруари 2018

До: 25 Февруари 2018

     

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ

От: 25 Март 2018

До: 21 Март 2018

     

ХЕМУС ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ, СИГУРНОСТ

ДЕЛОВА ПРОГРАМА

От: 30 Май 2018

До: 02 Юни 2018

     

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

От: 24 Септември 2018

До: 29 Септември 2018