Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

АГРА

Международна селскостопанска изложба АГРА
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ

 


24.02.2016 – сряда

10.30
Пресконференция по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2016
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30
Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2016
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив

14.00- 16.00
Семинар: „Възможности за подпомагане на малките стопанства през 2016 г. по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Национална служба за съвети в земеделието

 

25.02.2016 – четвъртък

10.00-12.00
Семинар „Проблеми на производството и реализацията на селскостопанската продукция”
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: Пловдивска земеделска камара

10.00-14.00
Семинар ,,Иновации в земеделието“
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: ФБЗ ,,Биоселена“


10.00-14.00
Презентация
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Екодарпол Болканс“ ЕООД

10.00-17.00
Национален семинар ,,Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската  и европейската нормативна уредба“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: Съюз по хранителна промишленост

11.00-13.00
Семинар ,,Микробиологични торове за покълване на семена, стимулиране на растежа и разграждане на остатъците от културите“
Място: зала 2, палата 6
Организатор: ,,Пиргос Агро“

12.30-17.00
Семинар „Влияние на сладководната аквакултура върху околната среда и условия за нейното устойчиво развитие”
Място: зала 1, палата 6
Организатори: Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (МОСВ)

13.00-15.00
Презентация на продукти Ultrasol Hydro на фирма SQM – торове за хидропоника в оранжерийното производство
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: ,,Континвест” ООД

13.00-17.00
Дискусионен форум „Разширяване на диалога между науката, земеделския бизнес и обществото” - Панел 1 „Науката в отговор на предизвикателствата на земеделския бизнес и обществото“
Място: зала 2, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия

13.00-16.00
Българо-холандски семинар ,,Овощарството като печеливш бизнес”13.45 Регистрация /кафе и чай/
14.00  Откриване – г-н Емар Хемеке, Земеделски съветник към Посолството на Кралство Нидерландия   
14.05  Представяне на „Холандската овощна градина“ (Holland Fruit House) – Г-н Ханс Фербейк, директор на разсадници Verbeek   
14.20 Добри практики при проектирането и изграждането на овощна градина – г-н Йорис Висе, представител на CAF
14.40 Холандският модел на взаимодейтвие на бизнес-наука-образование -  г-н Алфред Еверс, координатор на Holland Fruit House
15.00 Добри примери от България – г-жа Константина Семерджиева, Маркетинг мениджър на Фрут Логистик ООД
15.15 Възможности за финансиране на проекти в овощарството чрез ПРСР – г-н Николай Вълканов, фондация ИнтелиАгро  
15.30 Дискусия
16.00 Край на семинара 
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Посолство на Кралство Нидерландия

14.00-16.00
Общо събрание
Място: конферентна зала, палата 3
Организатор: Сдружение на производителите на българска земеделска техника

14.00-16.00
Семинар ,,Ефективно торене от BASF и COMPO”
Място: конферентна зала, палата 13
Организатор: ,,Фертиланд“

19.30
Вечер на изложителя
Място: парк-хотел ,,Санкт Петербург“
Организатор: Международен панаир Пловдив


26.02.2016 – петък


10.00-13.00
Кръгла маса ,,Възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България през новия планов период“
Място: зала 1, палата 6
Организатори: Фондация ,,Земята - източник на доходи“ и Икономедия, София

10.00-13.00
Ден на биологичното земеделие
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: ВУАБРР

10.00-14.00
Управление на добивите при производство на череши и промотирането им в ЕС и трети страни”
Новото в сектор плодове и зеленчуци
10.00 - 10.30   „Градинария – Вашата уеб среща“  -  Мариана Милтенов
10.30 - 12.30 Съвременни тенденции в овощарството – проф. Иван Желев и
 проф. Куман Куманов
12.30 – 13.05 Охлаждане и съхранение на пресни плодове и зеленчуци –
д-р инж.Слави Трифонов
13.05 – 13.20 Промоционални проекти – Мариана Милтенова
13.20 – 13.40  Предимства при използването на торовете на  “GROWGREEN -„Гроу Грийн България “ ООД -  Емил Станчев
13.40 – 14.00 Представяне на РН – регулатор  „Калциприл“ –- Иван Томеров
Място: зала 2, палата 6
Организатор: Национален съюз на градинарите

11.00-16.00
Кръгла маса ,,Новото българско законодателство в областта на храните“
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: АМБ

11.00-13.00
Дискусия „Възможности за развитие на устойчиво земеделие“
Място: зала в палата 13
Организатор: ,,Амитица“

13.00-15.00
Семинар ,,Иновативни торове Yara при хранене на лозя“
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: ,,КВС Агро България“ ООД

14.00-15.40
Дискусионен форум „Разширяване на диалога между науката, земеделския бизнес и обществото” - Панел 2 „Наука и биопроизводители заедно за успешно биоземеделие“
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: Селскостопанска академия

14.00-17.00
Презентация на продукти с марката Anorel Белгия
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,Континвест“ ООД

 

 

 

27.02.2016 – събота


28.02.201 6– неделя

13.00
Теглене на печелившия талон от попълнените анкетни карти за посетители
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив


Актуална към 12.02.2016 г.

Назад

Нагоре