Международен панаир Пловдив

Конгресен център

Зали

Конферентна зала, Палата 4

Конферентна зала, палата 4

Залата се намира на втория етаж.

Основни предимства

  • разположена близо до експозиционна зона
  • удобна за делови съвещания и преговори

Общи параметри

  • площ – 48 кв. метра
  • брой седящи места в каре – 20

Технически средства

  • мобилна озвучителна система
  • визуализираща и презентационна техника 
  • аудиозапис

Залата е подходяща за:

  • презентации
  • семинари
  • делови срещи

Назад

Нагоре