Международен панаир Пловдив

Конгресен център

Зали

Мобилна зала в изложбена палата

Изгражда се по време на изложения по заявка.

 

Основни предимства

  • разположение - в експозиционните зони
  • възможност за избор - на размери и начин за аранжиране
  • достъпност на събитията - провеждат се на място, където са съсредоточени изложители и посетители

Технически средства

  • мобилна озвучителна система
  • визуализираща и презентационна техника
  • аудиозапис

Залите са подходящи за:

  • презентации
  • семинари
  • камерни изложби
  • други делови прояви.

Назад

Нагоре