Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

24.02, сряда

10.30
Пресконференция по повод официалното откриване на Международните изложби Агра, Винария,  Фудтех, Хорека
Място. зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор. Международен панаир Пловдив

11.30
Официално откриване на Международните изложби
 Агра, Винария,  Фудтех, Хорека
Място. палата 6
Организатор. Международен панаир Пловдив

14.00 -16.00 ч.
Тематично направление „Новости в хранителната наука и технология“
Председател на заседанието. Доц. д-р Десислав Балев – Техн. на месото и рибата
Научен секретар. Гл. ас. д-р Михаела Иванова – Техн. на млякото и млечните продукти
Програма на научната сесия.
14.00 – 14.30 ч. тема. “Влияние на натурални подправки и екстракти върху качеството и безопасността на месни продукти”
Докладчик. маг.-инж. Гергана Киришева
14.30 – 15.00 ч. тема. “Изследване възможностите за влагане на хранителни фибри в млечни продукти”
Докладчик. гл. ас. д-р Михаела Иванова
  
15.00 – 15.30 ч. тема. “Подобряване на качеството и състава на месо и месни продукти чрез използване на екстракт от отработен розов цвят”
 Докладчик. ас. д-р Десислава Влахова-Вангелова
15.30 – 16.00 ч. тема. “Обогатени на полифеноли сокове от диворастящи ягодоплодни
Докладчик. ас. д-р Рада Динкова
Дискусия по представените доклади на пленарното заседание
Място: конферентна зала, палата 11
Организатор: ,,Университет по хранителни технологии“Пловдив


13.00 - 15.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
Шеф Чакъров - Работилница за фермерски гювеч с балкански билки и домашна наденица в старинен меден човен на 126 години
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

25.02, четвъртък

10.00-17.00
Национален семинар ,,Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската  и европейската нормативна уредба“
Място. зала Хеброс, Конгресен център
Организатор. Съюз по хранителна промишленост

11.00 -13.00 ч. Тематично направление „Съвременни методи за контрол на храни“
Председател на заседанието. ас.  д-р Магдалена Стоянова – Аналитична химия
Научен секретар. ас. д-р Ивелина Христова – Аналитична химия
Програма на научната сесия.
11.00 – 11..0 ч  тема. “Аналитична платформа за анализ на биологично активни вещества в хранителни системи” .
Докладчик. ас. д-р Магдалена Стоянова
11.30 – 12.00 ч. тема. “Спектрофотометрично и термодинамично изследване на ко-пигментационно взаимодействие между антоциани от ягоди и кверцитин в маделни системи”
Докладчик. ас. д-р Ивелина Петрова
12.00 – 12.30 ч тема. “Въвеждане на показателя индекс на биогенни амини за оценка и контрол на качеството на хладилно съхранявани месни и млечни продукти”.
Докладчик. маг.-инж. Атанаска Василева
12.30 – 13.00 ч. тема. “Определяне на мастно-киселинен състав на растителни масла чрез газова хроматография”
Докладчик. инж.- хим. Луциан Кръстев
Дискусия по представените доклади на пленарното заседание
14.00 -16.00 ч. Тематично направление „Иновации при производство на напитки“
Председател на заседанието. доц. д.т.н. Георги Костов -Технология на виното и пивото
Научен секретар. Гл. ас. д-р Васил Шиков - Консервиране и хладилна технология
Програма на научната сесия.
14.00 – 14.30 ч. тема. “Влияние на бистрещи обработки върху цветните характеристики на червено вино Марселан”
Докладчик. маг.-инж. Иван Желязков Николов
14.30 – 15.00 ч. тема. “Влияние на обработката, произхода и вида на дъб върху съдържанието на екстракти и летливи компоненти в дървесината”
Докладчик. маг.-инж. Силвия Атанасова Тагарева-Делчева
15.00 – 15.30 ч. тема. “Иновативни подходи за получаване на нови асортименти пиво”
Докладчик. доц. д.т.н. Георги Костов
15.30 – 16.00 ч. тема. “Антимикробна активност на билки и подправки в ябълков сок, контаминиран с патогенни микроорганизми”
Докладчик. докторант Хафизе Нури ФиданДискусия по представените доклади на пленарното заседание
Място: конферентна зала, палата 11
Организатор: ,,Университет по хранителни технологии“Пловдив


11.00 - 13.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
Шеф Чакъров - Работилница за хапки от маринована сьомга, домашен сос тартар и бутиков хляб
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

13.00 - 15.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
Златка Дойчевска - демонстрация за приготвяне на здравословни зеленчукови пюрета
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

15.00 - 17.00 Апи Арт, демонстрация за обработка на пити
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

 

26.02, петък

11.00 - 13.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
 Шеф Чакъров - Работилница за хапки от пилешки филенца със сушени сливи, обвити в бекон
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

11.00 -13.00 ч. Тематично направление „СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ НА ХРАНИ“
Председател на заседанието. доц. д-р Кремена Никовска – Хранене и туризъм
Научен секретар. Ас. д-р Росен Чочков – Техн. на  зърн., фур., хлеб. и сладк. продукти
Програма на научната сесия.
11.00 – 11.30 ч. тема. “Сензорен анализ на месо и месни продукти”
Докладчик. ас. д-р Десислава Влахова-Вангелова
11.30 – 12.00 ч. тема. “Сензорен анализ на хляб и хлебни изделия”
Докладчик. ас. д-р Росен Чочков,
12.00 – 12.30 ч. тема. “Сензорен анализ на десертни сосове с натурални екстракти”
Докладчик. ас. Мина Дживодерова
12.30 – 13.00 ч. тема. “Видове дегустации и методи за тяхното провеждане”
Докладчик. доц. д-р Христо Спасов
Дискусия по представените доклади на пленарното заседание
Място: конферентна зала, палата 11
Организатор: ,,Университет по хранителни технологии“Пловдив


14.00 -16.00 ч. Тематично направление „РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИКАТА В ХВП“
Председател на заседанието. доц. д-р Николай Шопов - КСТ
Научен секретар. гл. ас. Надя Арабаджиева - МАХВП
Програма на научната сесия.
14.00 – 14.30 ч. тема. “Опаковане на свежи плодове и зеленчуци в равновесна модифицирана атмосфера”
Докладчик. гл. ас. Надя Арабаджиева
14.30 – 15.00 ч. тема. “Компютърни технологии за окачествяване на храни”
Докладчик. доц. д-р Красимир Колев, доц. д-р Николай Шопов, доц. д-р Недялко Катранджиев
15.00 – 15.30 ч. тема. “Пречистване на промишлени отпадъчни води от ХВП чрез термопомпена система”
Докладчик. ас. д-р Слав Вълчев, доц. д-р Ненко Ненов
15.30 – 16.00 ч. тема. “Съвременни методи за инструментален анализ на храни”
Докладчик. докторант Мариана Сестримска
Дискусия по представените доклади на пленарното заседание
Място: конферентна зала, палата 11
Организатор: ,,Университет по хранителни технологии“Пловдив


13.00 - 15.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
Стефка Диманова - замесване на здравословен хляб от лимец по опростена древна рецепта, без квас и без мая
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”


27.02, събота


11.00 -13.00 ч. Тематично направление „СЪЧЕТАНИЕ НА ВИНО С ХРАНИ“
Председател на заседанието: проф. д-р Йорданка Алексиева – Хранене и туризъм
Научен секретар: Ас. д-р Анета Попова – Хранене и туризъм
Програма на научната сесия:
11.00 – 12.00 ч. тема: “Съчетание на вино с храни”
Докладчик: проф.  д-р Йорданка Алексиева
 12.00 – 13.00 ч. тема: “ Изисквания при сервиране на вина”
Докладчик: доц.  д-р Снежана Иванова
Дискусия по представените доклади на пленарното заседание
14.00 -16.00 ч. Тематично направление „ЕКОЛОГИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ  АСПЕКТИ НА ХВП“
Председател на заседанието: доц. д-р Валя Алексиева
Научен секретар: гл. ас. д-р Таня Иванова
Програма на научната сесия:
14.00 – 14.30 ч. тема: “Иновационна стратегия за интелигентна специализация в областта на хранителните технологии и мениджмънта в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост в България”
Докладчик, доц. д-р Валя Алексиева
14.30 – 15.00 ч. тема: “Цигарените угарки – глобален еко-замърсител с потенциал за оползотворяване”
Докладчик, гл. ас. д-р Таня Иванова
15.00 – 15.30 ч. тема: “Онлайн базирано изследване  на потребителското поведение на    българските деца и тийнейджъри по отношение на храни”
Докладчик, докторант Елена Златанова
15.30 – 16.00 ч. тема: “Динамика на икономическата рентабилност на млекопреработвателни предприятия”
Докладчик, гл.ас. д-р Петя Йорданова-Динова
Дискусия по представените доклади на пленарното заседание
Място: конферентна зала, палата 11
Организатор: ,,Университет по хранителни технологии“Пловдив


11.00 - 13.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
Шеф Чакъров - Работилница за мини кюфтенца с екзотични билки, пушен сос и сусам
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

13.00 - 15.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
 Мариана Георгиева - демонстрация за приготвяне зеленчуков сач с веган луканка и веган сирене. Работилница за веган палачинки от нахут.
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

15.00 - 17.00
Работилница ,,Сготви си здраве“
Ася Авджийска - работилница за пайове (1. пълнозърнест веган пай с нахут и арабски подправки; 2. пълнозърнест пай със спанак и домашна моцарела; 3. торта с овесен блат, черен шоколад и млечна сметана.
Място. щанд 11 М50
Организатор. Фондация „LocalFood.bg”

Актуална към 18.02.2016 г.

 


 

Назад

Нагоре