Международен панаир Пловдив

Конгресен център

Зали

Зала "Хеброс"

Зала „Хеброс“

Залата се намира в палата 8, ет. 2.

Основни предимства

 • компактно пространство
 • условия за работа с малки фокус групи
 • гъвкави решения за аранжиране

Общи параметри

 • площ – 36 кв. метра
 • брой седящи места в редове – 55

Технически средства

 • мобилна озвучителна система
 • визуализираща и презентационна техника
 • аудиозапис
 • климатична инсталация

Залата е подходяща за:

 • презентации
 • семинари
 • дискусии
 • пресконференции
 • други прояви

Назад

Нагоре