Международен панаир Пловдив

Конгресен център

Зали

Зала "Пресклуб"


Зала „Пресклуб“

Залата се намира в палата 8, вход „Запад“, ет. 1.

Основни предимства

 • провеждане на събития с различен профил
 • оформяне на фронтдеск за регистрация
 • обособяване на зона за кетъринг

Общи параметри

 • площ – 235 кв. метра
 • брой места (с маси) – 120

Технически средства

 • вградена озвучителна и дискусионна система
 • уредба за симултанен превод - до 3+1 езика
 • мобилна визуализираща и презентационна техника
 • аудиозапис
 • климатична инсталация

Залата е подходяща за:

 • пресконференции
 • семинари и обучение
 • презентации
 • бизнес форуми
 • прояви, включващи коктейл

Назад

Нагоре