Международен панаир Пловдив

Конгресен център

Зали

Приемна, Палата 3

Основни предимства

 • удобна за делови преговори
 • подходяща за събития, предназначени за тесен кръг
 • аранжиране според спецификата на проявата

Общи параметри

 • площ – 46 кв. метра
 • брой седящи места в редове – 40

Технически средства

 • мобилна озвучителна система
 • визуализираща и презентационна техника
 • аудиозапис

Залата е подходяща за:

 • презентации
 • семинари
 • делови срещи

Назад

Нагоре