Международен панаир Пловдив

Конгресен център

Зали

Зала "Тримонциум"

Зала „Тримонциум“

Залата се намира в палата 9.

Основни предимства

 • амфитеатрално разположение (партер и балкон)
 • централна локация
 • добра акустика

Общи параметри

 • площ – 183 кв. метра
 • брой седящи места в редове – 230
 • стационарен подиум

Технически средства

 • мобилна визуализираща и презентационна техника
 • аудиозапис.

Залата е подходяща за:

 • семинари
 • презентации
 • обучение
 • камерни културни прояви

Назад

Нагоре