Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 22 Февруари 2017

До: 26 Февруари 2017

     

      
22.02.2017 – сряда

10.30
Пресконференция по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА , ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ХОРЕКА, Био Агра
Място. зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив


11.30
Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив

 

23.02.2017– четвъртък

9.00-13.00
„Обучение на съветници и иновационно брокерство за ефективно земеделие“
09.00 – 09.30 Регистрация на участниците
Модератор – Иванка Тодорова, главен секретар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), България
09.30 – 09.50 Приветствие към участниците в Конференцията
Министър на земеделието и храните, България (очаква се потвърждение);
Любомир Маринов – Изпълнителен директор на НССЗ;
Том Кели - председател на Борда на Европейски форум на съветническите служби в областта на земеделието и селските райони (EUFRAS)
09.50 – 10.30 „Да се учим един от друг как иновациите могат да бъдат подкрепяни (на базата на използваната методология за кръстосани (реципрочни) посещения по проекта „AgriSpin” по Програма Хоризонт 2020)“Лектор: д-р Елке Виелинга (проект „AgriSpin”)
10.30 – 11.00 Прилагани от НССЗ подходи и методи за обучение на съветници Лектор: представител на НССЗ
11.00 – 11.30 Онлайн обучение на съветници, използвано в Института по приложна наука в земеделието в Сърбия
Лектор: д-р Сладжан Станкович (Института за приложна наука в земеделието, Сърбия – член на Мрежата (Асоциация) на съветническите организации от страните в Югоизточна Европа (SEASN)) (очаква се потвърждение)
11.30 – 11.50 Кафе пауза
11.50 – 12.50 Панелни паралелни сесии
• Ролята на мрежите от съветнически (консултантски) организации за подкрепа на иновациите (на база на опита на EUFRAS и по проекта „AgriSpin”)
- EUFRAS – правилното място за създаване на мрежа от професионалисти за иновационна подкрепа?
- EUFRAS – има ли интерес от ръководителите на съветнически (консултантски) организации за обмяна на опит и знания?
- EUFRAS – как да прилагаме методологията за кръстосани (реципрочни) посещения по проекта „AgriSpin”?
Фасилитатори: Пабло Асенсио (EUFRAS) и д-р Елке Виелинга (проект „AgriSpin”)
• Подходящи методи и модели за обучение на съветници
Фасилитатор: д-р Димитър Ванев (Гл. директор на ГД „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ на НССЗ)
12.50 – 13.00 Изводи от панелните сесии и дискусии
Докладват фасилитаторите на панелните паралелни сесии 
13.00 – 15.00 Коктейл и посещение на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2017“
15.15  Посещение на ферма
Място: зала България
Организатор: Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)


9.00-13.00
Кратко представяне на новите продукти на фирма ,,Pedrollo”, Италия.
Място: Конферентна зала , палата 13
Организатор: ,,Вираж Трейд“


9.30-13.30
Кръгла маса ,,Състояние и възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България“
9.30 – 10.15 Регистрация на участниците Марияна Шишкова - Модератор на срещата
10.15 – 10.30 Откриване на срещата Представител на областен управител на област Пловдив
10.30 – 10.45 Дейността на Фондация „Земята – източник на доходи“ в подкрепа на дребните земеделски стопанства  Иван Пенов – Председатал на УС на Фондация “Земята-източник на доходи”
10.45 – 11.30 Състояние на дребните земеделски стопанства в България представител на МЗХ/Фондация “Земята-източник  на доходи” и партньори
11.30 – 12.10 Възможности за подкрепа на дребните производители представител на МЗХ/Фондация “Земята-източник на доходи” и партньори
12.10 – 12.30 Заключителна дискусия Фондация “Земята-източник  на доходи”
12.30 – 13.30 Срещи на чаша вино 
Място: Пресклуб
Организатор: Фондация “Земята-източник на доходи” и Областна администрация Пловдив, със съдействието на Фондация “Тръст за социална алтернатива” и в партньорство с катедра „Икономика“ на АУ-Пловдив и Център по предприемачество на ТУ-София, филиал Пловдив

12.00-14.00
Съвременни технологии в земеделието
Представяне на проекта на Център за иновативно земеделие и USA Embassy in Bulgaria: Разработване и внедряване на система за оценка на промените в горските територии основана на времеви серии от сателитни данни с висока резолюция и софтуер с отворен код
Място: зала 2, палата 6
Организатори : Център за Иновативно земеделие и USA Embassy

13Организатори : Център за Иновативно земеделие и USA Embassy
.00-17.00
Кръгла маса: ,,Агроекологично райониране на основните култури и изискване на сортовете“
Ечемикът в България – състояние и перспективи. Нови сортове ечемик българска селекция. Проф. д-р Дарина Вълчева, ИЗ, Карнобат;
Агроекологично райониране на обикновената зимна пшеницата и изискване на сортовете, създадени в ИРГР – Садово, Доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово;
Райониране на фъстъците и сусама - алтернативни култури и за големи равнинни площи, Доц. д-р Станислав Стаматов, ИРГР, Садово;
Агроекологично райониране на ръж и овес, Ас. д-р Евгения Вълчинова, ИРГР, Садово;
"Агроекологично райониране на овощни култури и сортове". Автори: проф. д-р В.Божкова, доц. дсн С.Гандев, проф. д-р А. Живондов, ИО, Пловдив;
Агрономическа пригодност на земите в България за отглеждане на основни култури по агроекологични райони, доц. Венета Кръстева, проф. Божидар Георгиев, проф. Мартин Банов, проф. Тотка Трифонова, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Оценка на пригодността на земеделските земи за ефективно стопанско и противоерозионно ползване, доц. Вихра Стойнова, проф. Светла Русева, проф. Илия Малинов, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Разпад на пчелните семейства: пестициди, патогени и съпътстващи стрес фактори, доц. д-р Ценко Въчев, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

13.30-18.00
Българо – холандски семинар: 
Млечната ферма като печеливш бизнес!
14.00  Откриване – Н.Пр. Том ван Оорхот, Посланик на Кралство Нидерландия
14.05  Управление на млечната ферма в холандски стил – г-н Петер Хелфрих, мениджър „Бизнес развитие“, Agriprogress Ltd. Нидерландия.   
14.20 За по-качествени груби фуражи  –  люцерна и Nutrifibre, д-р Георги Куцаров, Алта БГ ООД (дистрибутор на Barenburg, Нидерландия)
14.40 Ново поколение фуражораздаващи миксер-вагони –от доц. д-р. инж. Банко Банев, управител и Мартин Вълчанов, търговски мениджър на Алфа-Микс ЕООД (представители на Trioliet BV, Нидерландия)
15.00 Повече мляко и по-бързо, моля! – г-н Хойте Схап, експортен мениджър на Firma Schaap, Нидерландия
15.20  Дискусия
16.00  Коктейл
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Посолство на Кралство Нидерландия“

13.30-17.00
Конференция ,,Биологичното земеделие в България. Как да продължим приказката“
Панел 1: 16 години био земеделие в България- какво инвестирахте и какво постигнахме?
13.30 – 13.50  Състояние на сектора: последни промени в законодателството и системата за контрол, статистически данни за брой оператори, сертифицирани площи, животни и пчелни семейства.
Г-жа Добринка Павлова, Директор дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ МЗХ
13.50 – 14.10  Подпомагане на биологичното производство по ПРСР – изплатени субсидии по Мярка 214  и Мярка 11. Инвестиции в производство и преработка на био продукти – одобрени инвестиционни проекти по Мерки 112, 121, 123,  Мeрки 4.1; 4.2.; 6.1
Експерт от  Държавен фонд „Земеделие“
14.10 – 14.30 Ролята на Българска асоциация „Биопродукти“ в защитата на интересите на сектора
Албена Симеонова – председател на УС на БАБ  
14.30 – 15.00 Дискусия с модератор  (ще се уточни допълнително)
Панел 2: Биоземеделието в България и по света- какво предстои?
15.30 – 15.50 Нов регламент на за био производство на ЕК:  състояние на процеса по съгласуване на текстовете на регламента. Кои са най-важните промени в сравнение с досега действащите регламенти? 
Представител на IFOAM EU group, експерт био законодателство 
15.50 – 16.10  План за действие  за развитие на биологичното производство в Република България за периода 2016-2020
Г-н Лъчезар Симонов началник – отдел Биологично земеделие МЗХ
16.10 – 16.30 Дискусия с модератор  (ще се уточни допълнително)
 16.30 – 17.00 Био коктейл
Място: зала България
Организатор: Фондация ,,Биоселена“


19.30
Вечер на изложителя
Място: парк-хотел ,,Санкт Петербург“
Организатор: Международен панаир Пловдив

 

24.02.2017– петък

 

9.30-13.00
Ден на биологичното земеделие
Храните, природните ресурси и териториалните предизвикателства на бъдещето
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.30 Откриване и приветствия
10.30 – 11.15 Дискусионен панел 1: Устойчиво производство на храни и хранителна сигурност
11.15 – 11.45 Дискусионен панел 2: Устойчиво управление на природните ресурси и промени в климата
11.45 – 12.30 Дискусионен панел 3: Балансирано социално и териториално развитие и жизнени селски общности
12.30 – 13.00 Кръгла маса: Социалните иновации в селските райони
Дискусионни панели
1. Устойчиво производство на храни и хранителна сигурност
Модератор: проф. д-р Марияна Иванова – ВУАРР-Пловдив
- Храните с географски указания - социални иновации и хранителна сигурност – доц. Десислава Димитрова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Теодора Иванова, Людмил Хайдутов, Slow Food Bulgaria
- Изграждане на капацитет за устойчиво производство и потребление на храни – доц. д-р Вихра Димитрова, ВУАРР - Пловдив
- Дискусия
2. Устойчиво управление на природните ресурси и промени в климата
Модератор: проф. Златка Григорова - ВУАРР
- Устойчиво развитие на регионите – доц. Пламен Лаков, ас. Иванка Шопова, ас. Стефка. Тимарева, ВУАРР Пловдив
- Перспективи за развитие на биологичното земеделие – Албена Симеонова, Българска асоциация Биопродукти
- Дискусия
3. Балансирано социално и териториално развитие и жизнени селски общности
Модератор: доц. Десислава Димитрова – Slow Food Bulgaria
- Местни аграрни производства в условията на европеизация - Петър Петров, Институт за етнология и фолклористика, БАН
- Фестивалност: биоразнообразие и локално кулинарно наследство - Елица Стоилова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Slow Food Convivium Plovdiv
- Дискусия
4. Кръгла маса „Социалните иновации в селските райони“
Устойчива заетост, социални политики и борба със социалното изключване и бедността
Социални предприятия и социално предприемачество
Модератор: Екатерина Арабска - ВУАРР
- Социалното фермерство като инструмент за трудова интеграция – проф. Вяра Славянска, доц. Вихра Димитрова, ВУАРР - Пловдив
- Социално предприемачество и селски туризъм: примери от България – Гавраил Гавраилов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Slow Food Convivium Plovdiv
Място: зала България
Организатор: ВУАБРР

 

10.00-12.00

Презентация на фирма ,,Пиргос Агро"
10.00 часа - Биологични торове представени от Агроуник
11.00 часа - Презентация на НС Семе
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,Пиргос Агро“

10.30- 14.30
Естественото решение с поглед към бъдещето
Биологичното земеделие е мисия възможна с фирма Грийн Равена  и Амитица
Ще  представим нашите нови продукти:
РЕЙМ ЗОЛФО – течна торна основата на мед и сяра – медта е необходима за производството на хлорофил, а сярата за производство на протеини- И двете в комбинация подобряват физиологичния статус на растенията.
ПРОРАДИКС – прахообразен фунгицид за предотвратяване на гъбични заболявания в почвата.
ЕКОпроп 3S – за бързо поникване на засетите семена, за силно и по-бързо развитие на кореновата система, за интензивен цъфтеж, засилва фотосинтезата и ефективността от торене.
ЕКОпроп NX – с ниска доза – висок ефект, физическа бариера срещу почвени патогени и нематоди – за възстановена и жизнена почва.
EKOseed Cereals – прахообразен продукт за третиране на семената на житните култури за по-добра коренова система, за по-високи добиви и по-ефективно абсорбиране на хранителните елементи, увеличаване съпротивата срещу патогените. Позволява използването на остатъците след реколта за храна на животните.
и предимствата при тяхната употреба.
Лектор: ДАВИДЕ ПАЛИЕРАНИ от ГРИЙН РАВЕНА
Място: конферентна зала в палата 13
Организатор: ,,Амитица“ООД

 

13.00-17.00
Кръгла маса: ,, Състояние и проблеми на животновъдството“.
Съвременни тенденции в развъждането на едри и дребни преживни селскостопански животни у нас, Проф.дн Живко Кръстанов, ЗИ, Стара Загора;
Ефективно хранене на преживните животни - принципи и съвременно разбиране, Проф. д-р Мариана Петкова, ИЖМ, Костинброд
Състояние и проблеми на биволовъдството, Доц.д-р Пенчо Пенчев, ЗИ, Шумен;
Изследвания и устойчиво управление на морски нерибни ресурси в Черно море с екологично и икономическо значение" - Доц. д-р Елица Петрова – Павлова, ИРР, Варна;
Значение и перспективи на породи овце, отглеждани в Югоизточна България, Доц д-р Маргарит Илиев, ИЗ, Карнобат;
Състояние и проблеми на овцевъдството и машинното доене на овце  в  Р. България, Доц. д-р Христо Събков, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София;
Място: зала 1 , палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“


 

14.00-15.00
Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“
Тема  „Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие“ 
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
-  Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
-  Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
-  Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
-  Устойчив резултат, независещ от почва и климат 
Място: зала Хеброс
Организатор:Sirio Agri Srl

 

25.02.2017– събота

14.00-15.00
Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“
Тема  „Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие“ 
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
-  Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
-  Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
-  Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
-  Устойчив резултат, независещ от почва и климат 
Място: зала Хеброс
Организатор: Sirio Agri Srl

 

актуална към 16.02.2017


 

Назад

Нагоре