Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

АГРА

Международна селскостопанска изложба

От: 22 Февруари 2005

До: 26 Февруари 2005

     

Международна селскостопанска изложба
АГРА 2005

22 - 26 февруари 2005 год.

Делова програма

22.02.05г.- Вторник

11.00 ч.

Пресконференция по повод Официалното откриването на  Международната селскостопанска изложба АГРА 2005
Място: зала “Пресклуб”, Конгресен център
Организатор: Международен панаир ЕАД

12.00 ч.

Официално откриване на  Международната селскостопанска изложба  АГРА 2005
Място: парк между палати 2 и 8
Организатор: Международен панаир ЕАД

13.30 ч.

Коктейл по повод Официалното откриване на  Международната селскостопанска изложба АГРА 2005                               

“Фермер на Тракия” – церемония по награждаването на отличените земеделски производители с приза под патронажа на вестник “Марица”
Място: Конгресен център
Организатори: в. “Марица” и  Международен панаир ЕАД

15.30 ч.

Презентация на най-новата серия трактори Mасей Фергюсън МF 8400  - тракторите на 2005 г.
Място: V-38 открита площ
Организатор: Фермер 2000 ЕООД

18.00-21.00 ч.

Фирмено обучение “Продуктова гама на “Фермер 2000" ЕООД
Място: зала “Янтра”, Конгресен център
Организатор: Фермер 2000 ЕООД

 

23.02.05г. - Сряда

9.30-12.30 ч.

Доклад на тема: “Актуални въпроси на аграрната политика на сегашния етап”
Лектор: ст.н.с д-р Св. Бъчварова - Изп. Директор на НЦАН и Управител на “САПИ”
Място :  зала “Пресклуб”, Конгресен център
Организатори: Пловдивска земеделска камара и Международен панаир ЕАД

10.00-13.00 ч.

Кръгла маса: “Състояние и акценти в семепроизводството на ИРГР – Садово”
Място: зала “Пловдив”, Конгресен център
Организатори: НЦАН – София, ИРГР - Садово

11.00-12.30 ч.

Семинар: “Американският опит в млечното говедовъдство”
Място: зала “Хеброс”, Конгресен център
Организатор: Еастра ООД

11.00–14.00 ч.

Представяне на тема: “Органичен тор Хумустим и неговото значение за земеделието”
Място: конферентна зала, палата 3, ет. 2
Организатор: Агроспейс ООД

13.00 ч.

Форум на тема: “Договореностите по преговорите с ЕС по земеделие и реформата на общата селскостопанска политика на ЕС:

 • Обща организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС
 • Обща организация на пазара на мляко и млечни продукти в ЕС
 • Договорености и ангажименти в лозаро-винарския сектор след приключване на преговорите с ЕС”

Място: зала “Пресклуб”, Конгресен център
Организатори: Министерство на земеделието и горите и Международен панаир ЕАД

14.00 - 17.00 ч.

Кръгла маса на тема:  “ Пазар на земеделската земя в България. Пазар на земеделската продукция в България. Състояние и развитие.”
Лектор: ст.н.с. д-р Св. Бъчварова
Място: Приемна, палата 3, ет.2
Организатор:  Система за агропазарна  информация – София   “САПИ”

14.00-17.00 ч.                    

Семинар на тема: “Градинарство по холандски”

 • Технологии и оборудване при оранжерийно производство
 • Напоителни системи
 • Посадъчен материал и семена
 • Технологии и семена за биологично производство

Място: зала “Пловдив”, Конгресен център
Организатори: Посолство на Кралство Холандия и “Гарфилд” ООД

14.30 – 17.30 ч.

Среща –дискусия на тема:

 • “ Животновъдството днес” 
 • “Състояние и перспективи на говедовъдството – финансиране и кредитиране”
  Лектори: Институт по животновъдни науки – Костинброд; Земеделски институт – Стара Загора
 •  “Сладководната аквакултура - състояние и проблеми”
  Лектори: Институт по рибовъдство и аквакултури – научно звено Пловдив.

Място: конферентна  зала, палата 3, ет.2
ОрганизаториНационален център за аграрни науки – София; Институт по животновъдни науки – Костинброд; Земеделски институт – Стара Загора; Институт по рибовъдство и аквакултури – научно звено Пловдив

17.30–19.30 ч.

Коктейл
Място: зала “Атлантик”, Конгресен център
Организатор: Посолство на Кралство Холандия и “Гарфилд” ООД

18.00-21.00 ч.

Фирмено обучение “Продуктова гама на “Фермер 2000 ЕООД”
Място: зала “Хеброс”, Конгресен център
Организатор: Фермер 2000 ЕООД

 

24.02.05г. - Четвъртък

10.00–13.00 ч.

Семинар: “Генетика и селекция в говедовъдството”
Място: зала “Пресклуб”, Конгресен център
Организатор: СЕЛЕКТ- И. Михайлов ЕТ

10.30 – 12.00 ч.

Кръгла маса на тема: “Овощарството в България – проблеми и перспективи”
Място: зала “Европа”, Конгресен център
Организатори: РНТС на специалистите от земеделието и Институт по овощарство - Пловдив

10.30–13.00 ч.

Семинар: “Подготовка на сектор “Овощарство” в България за предизвикателствата на Европейския съюз:

 • Обща организация на пазара на плодове в ЕС 
 • Висококачествен сертифициран овощен посадъчен материал – предпоставка за успешно овощарство
 • Контрол на качеството на пресните плодове съгласно изискванията на Европейския съюз
 • Значение на Сдруженията на производители за конкурентноспособността на овощарството 
 • Възможности за подпомагане на овощарството чрез САПАРД и програмите на фонд “Земеделие”

Място: зала “Пловдив”, Конгресен център
Организатори: Министерство на земеделието и горите и българо – германски проект “Насърчаване на овощарството и лозарството в България и на земеделието в планински регион Ловеч” /Проект “ФАМАД”/

10.30 – 13.00 ч.

Семинар –презентация:

 • ” Биопродуктите, алтернативно решение на актуалния проблем торене”
  Лектор: ст.н.с.д-р В. Каназирска Институт по зеленчукови култури-Пловдив
 •  “Приложение на биотехнологиите в практическата селекция на зеленчуковите култури”
  Лектор: ст.н.с.д-р Величка Родева  Институт по зеленчукови култури-Пловдив. 
 • “Възможностите на Агробиоинститута за производство на висококачествен сертифициран посадъчен материал от вегетативно размножаващи се видове”
  Лектор: акад. Атанас Атанасов Агробиоинститут – София
 • “Съвременни постижения в областта на овощарството”
  Лектор: Институт по овощарство - Пловдив

Място: конферентна  зала, палата 3, ет.2
ОрганизаториНационален център за аграрни науки – София; Институт по зеленчукови култури-Пловдив; Агробиоинститут – София; Институт по овощарство – Пловдив

12.00–13.30 ч.

Научно-техническа конференция: “Нови изисквания при производството и контрола за съответствие на торове и подобрители на почва”
Място: зала “Европа”, Конгресен център
Организатори: РНТС на специалистите от земеделието и Национална служба по растителна защита при МЗГ - София

13.00 ч.

Пресконференция на производители на селскостопански машини -трактори и прикачен инвентар от Сърбия. Коктейл. 
Място: открито поле IX-4, IX-6
Организатори: “ИМТ” - Белград, “АГРОГАЗ” - Белград, “ЕЛИАС” - Пловдив

13.30 – 16.30

Семинар:
Новите модели на трактори “Беларус”  с мощност 150 – 210кс.
Лектор: Иван Никодимович Усс, Главен конструктор на Мински тракторен завод
Място: Конферентна зала Палата 7 ет.2
Организатор: “Бултрекс” ООД

Назад

Нагоре