Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ФУДТЕХ

Делова програма

От: 20 Февруари 2019

До: 24 Февруари 2019

     

20.02.2019 – сряда

10.30
Пресконференция по повод официалното откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив


11.30
Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2019
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив


 
14.00-15.30
Дискусионен форум: "Сладка игра с вкусна храна"
Забавно-образователна игра, посветена на знания за полезността на храната
С участието на  третокласници от у-ще Петър Берон.
Приготвяне на сандвичи, викторина  свързана с полезността на хляба и месото.
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор:,,Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите“, ,,Асоциация на месопрепработвателите“; с подкрепата на МЗ и МОН


21.02.2019 – четвъртък


12.30-17.00
Дискусионен форум ,, Бизнесът информира- потребителят избира“
Модератор: д-р Светла Чамова12.30 ч. – Откриване
Хранене и здраве – европейски тенденции,  проф. Веселка Дулева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи
Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти“,  Кампания на МЗХГ
Защо се нуждаем от растителни масла в нашето ежедневно хранене?, инж. Мариана Чолакова, Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
Бъдещето на месната индустрия - с мисъл за потребителя, д-р Диляна Попова, Асоциация на месопреработвателите в България
Безалкохолните напитки - част от балансирано и здравословно хранене, инж. Жана Величкова, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
 Доброволен ангажимент на пивоварната индустрия в ЕС за информиране на потребителите – „Гордеем се да сме прозрачни“, Ивана Радомирова, Съюз на пивоварите в България
 За качеството на храните и потребителския избор, Асен Ненов, Асоциация „Активни потребители“
 Безопасна храна с дълъг срок на годност, получена чрез обработка под високо налягане, АКВАБАР ООД
14.45 – 15.00 ч. Кафе пауза
 Презентационни умения,  Марк Де Турк от „ИДЕАС Интернешънал“ *
17.00 ч. – Закриване
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор:,, Асоциацията на месопреработвателите в България“

 


22.02.2019– петък


9.30-16.30
Национална научно-практическа  конференция с международно участие
Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската  и европейска нормативна уредба
предварителни теми: здравословното хранене – проблеми и решения , биологично производство на храни, хранителни добавки и добавки в храни – вредни и полезни
Енергийна стойност на храните, етикетиране; опаковки за здравословните храни
Проследимост, интегрирани системи, стандарти за търговия, защита за системите на самоконтрол; Нови продукти в хранителната
Място: зала, палата 7
Организатор: ,,Съюзът по хранителна промишленост“

 

14.30-15.30
Презентация ,,Иновациите в основата на успеха.  Подкрепа за внедряването на нови технологии в земеделието чрез подмярка 16.1 на ПРСП 2014- 2020.“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: УниКредит Булбанк


 
24.02.2019– неделя

13.00 
Теглене на печелившите  талони  от попълнените анкетни  карти  за посетители 
Място: палата 6
Организатор:  Международен панаир Пловдив
 

Назад

Нагоре