Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ХЕМУС

Делова програма

От: 25 Май 2016

До: 28 Май 2016

     

25.05.2016 г,  сряда


10:00 – 10:30
Пресконференция
Място: Конгресен център,зала „Пресклуб“

11:00 – 11:30
Церемония по откриване  международната изложба  „Хемус 2016 – Отбрана ,
антитероризъм и сигурност“
Място: Пред Палата 3
С покани

11:30 – 13:00
Посещение на изложбата от официалните гости
Място: Палата 3
С покани

11:30 – 13:00
Посещение на изложбата от членовете на комитета на НАТО по партнъорство за бойни припаси ( ASPC)
Място: Палата 3
С покани

13:30 – 14:30
Коктейл на министъра на отбраната
Място: Палата 19, Виенски павилион
С покани

 


26 май 2016 г., четвъртък


14:30 – 17:00
Разглеждане на изложбата 
Място: Палата 3
С покани

15:00 – 17:00
Заседание на комитета на НАТО по партнъорство за бойни припаси ( ASPC)- 1 ви ден
Място: Парк хотел „Санкт Петербург“
Само за участниците в ASPC

19:30 – 21.30 
Коктейл на МПП
Място: Парк хотел „Санкт Петербург“
С покани


10:00 – 17:00
Посещение на изложбата
Място: Палата 3
С регистрация и покани

10:00 – 16:30
Международна научна конференция „Научните изследвания-ключов фактор
за придобиване на нови отбранителни
способности“
Място: Конгресен център
Зала „България“
С регистрация

09:00 – 17:00
Заседание на комитета на НАТО по партнъорство за бойни припаси ( ASPC)- 2-ри ден
Място: Парк хотел „Санкт Петербург“
Само за участниците в ASPC


27 май 2016 г., петък


28 май 2016 г., събота


10:00 – 17:00
Посещение НА изложбата
Място: Палата 3
С регистрация, покани и билети

10:00 – 12:00
Демонстрационни стрелби на артилерийски полигон ,,Змейово"
Място: Полигон „Змейово“
С регистрация
17:30 – 18:30 ДЕМОНСТ РАЦИОННИ ДЕЙСТВ ИЯ
НА ВИДОВЕТЕ ВЪ ОРЪЖЕНИ СИЛИ
/основна дата/
Място: Коритото на р. Марица до панаира
Свободен достъп

10:00 – 15:00
Посещение на изложбата
Място: Палата 3
С регистрация, покани и билети

12:30 – 13:30
Демонстрационни десйтвия на видовете въоръжени сили/резервна дата/
Място: Коритото на р. Марица до панаира
Свободен достъп

14:00 – 15:00
Връчване на сертификати на изложителите
закриване на  „ХЕМУС-2016 –
ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ
И СИГУРНОСТ “
Място: Палата 3
За изложителите

Назад

Нагоре