Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ

делова програма

От: 29 Март 2017

До: 02 Април 2017

     

29.03.2017 г. - сряда

10.30
Пресконференция за Международната изложба  „Природа, Лов, Риболов 2017“
Организатор: Международен панаир Пловдив
Място: зала „Пресклуб“, Конгресен център

11.30
Официално откриване на Международната изложба „Природа, Лов, Риболов 2017“
Организатор: Международен панаир Пловдив
Място: пред палата 3

13.00-17.00
Кулинарни изкушения от Български ловен женски клуб “Бендида”
Организатор: Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ (НЛРС-СЛРБ)
Място: палата 3, пред щанда на НЛРС-СЛРБ

14.00-17.00
Кръгла маса „Актуални болести по дивеча“
•Презентации и доклади – експерти от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ)
•Дискусия с участниците: въпроси и отговори
Организатори: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), БАБХ

10.00 – 16.00
Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи

30.03.2017 г. - четвъртък

10.00 – 16.00
Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи

31.03.2017 г. - петък

10.00-16.00
Тренировка на отборите за състезанието по ловна стрелба
Организатор:  ИАГ
Място:  Стрелбищен комплекс – с. Труд

10.00 – 16.00 
Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи


01.04.2017 г. - събота

10.00-18.00
Състезание по ловна стрелба с гладкостенно оръжие с участието на отбори от ИАГ, ДП, НЛРС-СЛРБ и БЛРС
Организатор: ИАГ
Място:  Стрелбищен комплекс – с. Труд

10.00–18.00
Полеви изпитания на кучета птичари 
Организатори:  ИАГ, НЛРС-СЛРБ
Място: Полигон за обучение на кучета, работещи със стойка в ТП ДЛС „Тракия“

10.00-18.00
Демонстрации на уреди за привличане на дивеч
Място: палата 3

09.00-12.00
Риболовно състезание за деца до 12-годишна възраст
Организатор: Районна дирекция по горите-Пловдив
Място: Гребния канал

11.00-13.00
Празник на децата „Лесовъд за един ден“ – интерактивни игри
Организатор: Районна дирекция по горите-Пловдив
Място: Международен панаир Пловдив

10.00 – 16.00
Заседание  на комисията за оценка на ловни трофеи

02.04.2017 г. - неделя

10.00-12.00
Демонстрации на уреди за привличане на дивеч
Място: палата 3

10.00-12.00
Заседание  на комисията за оценка на ловни трофеи

14.00
Закриване на  23-та Международна изложба „Природа, Лов, Риболов“


 

Назад

Нагоре