Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ

От: 25 Март 2018

До: 21 Март 2018

     

21.03.2018 г. (сряда)

• 10.30 часа: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
• 10.45 – 11.10 чaсa: Журналистически въпроси и отговори
Подготовка на материали за журналистите 
Отг. инж. Мирослав Джупаров – ИАГ, д-р инж. Анна Петракиева – ИАГ, инж. Мирослав Димитров – РДГ Пловдив, инж. Кристина Иванова – ИАГ.
Място на провеждане: Зала „Пресклуб“
 Отг. Пресцентър на Международен панаир гр. Пловдив
• 11.30 часа: ОТКРИВАНЕ
Място на провежданe: Пред палата № 3
  Отг. Пресцентър на Международен панаир гр. Пловдив
• 12.30 – 13.00 часа: Коктейл за гостите и участниците
Отг. Пресцентър на Международен панаир гр. Пловдив
• 13.00 – 15.30 часа: КРЪГЛА МАСА – Тема: Обсъждане на мерки и съпътстващите ги проблеми при превенция на Африканска чума по дивата свиня в страната.
 Дискусия с участниците: въпроси и отговори
Място на провеждане: Зала „Пресклуб“
Присъстват: експерти по лова в Държавните предприятия, експерти по лова в Регионалните дирекции по горите, директори на държавните ловните стопанства, БАБХ, МЗХГ.
Отг. инж. Мирослав Джупаров – ИАГ, инж. Юлиян Русев – ИАГ
• 10.00 – 16.00 часа: Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи по време на изложбата.


22.03.2018 г. (четвъртък)

• 10.00 – 16.00 часа:  Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи по време на изложбата.
• 11.00 – 15.00 чaсa: Презентации пред ученици от гр. Пловдив:
 За животните обитаващи територията на Република България;
 На природните паркове в България.
Отг. инж. Цено Маринов, инж. Снежана Петрова – директор на ПП „Витоша“.


23.03.2018 г. (петък)

• 10.00 – 16.00 часа: Тренировка на отборите за състезанието по ловна стрелба.
Отг. инж. Мирослав Джупаров – ИАГ, инж. Димитър Жекин – РДГ Пловдив
Място на провеждане: Стрелбищен комплекс „40-те извора“
• 11.00 – 15.00 чaсa: Презентации пред ученици от гр. Пловдив:
 За животните обитаващи територията на Република България;
 На природните паркове в България.
Отг. инж. Цено Маринов, инж. Снежана Петрова – директор на ПП „Витоша“.
• 10.00 – 16.00 часа: Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи по време на изложбата.


24.03.2018 г. (събота)

• 10.00 – 18.00 часа: Състезание по ловна стрелба с гладкостенно оръжие с участието на отбори от ИАГ, ДП, НЛРС-СЛРБ и БЛРС.
Отг. инж. Мирослав Джупаров – ИАГ, инж. Димитър Жекин – РДГ Пловдив.
Място на провеждане: Стрелбищен комплекс „40-те извора“
• 10.00 – 18.00 часа: Демонстрационен турнир „Свети Хуберт“.
Отг. инж. Юлиян Русев – ИАГ, инж. Огнян Христов – ТП „ДЛС Тракия“ и инж. Стилиан Герасков – НЛРС-СЛРБ.
Място на провеждане: Полигон за обучение на кучета, работещи със стойка в ТП “ДЛС Тракия”.
• 10.00 – 18.00 часа: Демонстрация на уреди за привличане на дивеч.
Отг. инж. Сахак Сахакян – ЮИДП гр. Сливен
Място на провеждане: Палата № 3
• 11.00 – 13.00 часа: Празник за децата
Интеракивни игри с деца
Място на провеждане: територията на Международния плавдивски панаир. Отг. инж. Мирослав Димитров – РДГ Пловдив, д-р инж. Анна Петракиева – ИАГ.
• 10.00 – 16.00 часа: Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи по време на изложбата.


25.03.2018 г. (неделя)

• 09.00 – 12.00 часа: Риболовно състезание за деца до 12-годишна възраст.
Отг. инж. Димитър Жекин – РДГ Пловдив
Място на провеждане: Гребен канал в гр. Пловдив
• 10.00 – 12.00 часа Демонстрация на уреди за привличане на дивеч.
Отг. инж. Сахак Сахакян – ЮИДП гр. Сливен
Място на провеждане: Палата № 3
• 10.00 – 12.00 часа:  Заседание на комисията за оценка на ловни трофеи по време на изложбата.
• 14.00 часа Закриване на 24-та Международна изложба „Природа, лов, риболов” – 2018 гр. Пловдив.

 

 

Назад

Нагоре