Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

Пети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика

От: 31 Март 2016

До: 03 Април 2016

     

31 Март 2016


10:30  Официално откриване
- г-н Иван Соколов, председател на Съвета на директорите на Международен панаир Пловдив;
- г-н Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив
 - г-н Славомир Токарски, Европейска комисия, Директор Дирекция Иновации и съвременно производство към Главна дирекция Растеж
- г-н Лука дал Поцо, Президент на Международната организация на производствените кооперации и социални предприятия СЕКОП-СИКОПА
- г-н Йенс Нилсон, съпрезидент на интергрупата за социална икономика към Европейския парламент
- г-н Георгиос Дасис, Президент на европейския икономически и социален комитет
- г-н Ивайло Калфин, Заместник министър- председател, Министър на труда и социалната политика на България, член на Европейския парламент (2009-2014);
- г-жа Мариан Тисен - Комисар по заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ /подлежи на потвърждение/
11:00-12:30 Разглеждане на панаира и ревюто
13:00-14:00 Коктейл


14:00-15:30 Конференция “Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост
Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир
Модератор: г-н Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
Презентации:
-Новата програма на европейската комисия за социална икономика ( г-н Славомир Токарски, Европейска комисия, Директор Дирекция Иновации и съвременно производство към ГД Растеж);
- Презентация на МТСП (г-н Николай Николов, Заместник министър на труда и социалната политика)
- Новите предизвикателства пред социалната икономика (г-н Йенс Нилсон, член на Европейския парламент и съпрезидент на интергрупата за социална икономика към Европейския парламент)
-Политиката на СЕКОП по отношение трудовата заетост и интеграция на лица в неравностойно положение (г-н Лука дал Поцо, Президент на СЕКОП СИКОПА Европа) ;
- Социалната икономика в Европейския съюз (г-н Мигел де Луна, член на ЕИСК)
- Социалното предприемачество и трудовата заетост (Доклад на проф. Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален съвет (ИСС) 
15:30-16:00 Кафе пауза


16:00-17:30 Дискусия: Нови идеи за развитие на социалното предприемачество
Модератор: г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания /АХУ/
Презентации:
- Променящите се граници на социалните предприятия(г-жа Антонела Ноя, OECD, управител на Центъра за предприемачество, МСП и местно развитие)
- Социалното предприемачество – възможности за създаване на нови работни места (г-жа Дана Вербал, ГД Заетост, Европейска Комисия)
- Държавните помощи – възможности за финансово подпомагане на социалните предприятия (г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на АХУ)
- Насърчаване на дейности за развитие на социалното предприемачество в Европа ( г-н Адриан Зелая Улибари – ЕИСК)
- Въпроси и отговори
19:00 Официална вечеря на лекторите с г-н Ивайло Калфин, заместник министър председател, министър на труда и социалната политика на Р България
* * *

1 Април 2016 г.


09:30 - 13:00 

Кръгла маса за новия закон за социална икономика
Основна презентация на Дирекция „Стратегическо планиране и
демографска политика“, МТСП

11:00 – 11:30 Кафе пауза
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 17:00 Международно сътрудничество между социалните предприятия
15:00 – 15:30 Кафе пауза

 


 

Назад

Нагоре