Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

Шести европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика

От: 30 Март 2017

До: 02 Април 2017

     

30 Март 2017


11:00  Официално откриване:
- г-н Иван Соколов, председател на Съвета на директорите на Международен панаир Пловдив;
- г-н Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив
- г-н Джузепе Гуерини, Председател СЕКОП-СИКОПА Европа
- г-н Йенс Нилсон, съпрезидент на интергрупата за социална икономика към Европейския парламент
- г-н Лука Жайие – Президент на Група III Различни интереси, Европейски икономически и социален комитет /ЕИСК/
- Представител на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
 - Представител на Президентството на Р. България
- г-жа Мариан Тайсен, Комисар по заетостта, социалните въпроси,
професионалната квалификация и трудовата мобилност /подлежи на потвърждение/
11:30-12:30 Разглеждане на панаира и ревюто
13:00-14:00 Коктейл
14:00-15:30 Конференция “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“
Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир
Модератор: г-н Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
Презентации:
- Политиката на МТСП за развитие на социалното предприемачество - представител на МТСП
- Социална икономика и социално предприемачество в контекста на европейската социална политика – г-н Георги Пирински, член на Европейския парламент
- Презентация на ЕИСК – г-н Лука Жайе, Президент на Група III Различни интереси, Представител на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/
- Субекти на социалната икономика – финансови инструменти за инвестиране - г-н Джузепе Гуерини, президент на СЕКОП СИКОПА Европа ;
- Актуални инициативи на Европейската комисия за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество -  г-жа Ула Енгелман, експерт от Генерална дирекция Растеж към Европейската комисия)
15:30-16:00 Кафе пауза
16:00-17:30 Дискусия: Социалното предприемачество: съвременен стандарт за измерване на социалното въздействие
Модератор: г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания /АХУ/
Презентации:
- Партньорство между общините и представителите на социалната икономика – (г-н Йенс Нилсон, Съпрезидент на интергрупата за социална икономика към Европейския парламент)
- Инвестиционна политика на ЕС за развитие на социалната икономика – г-жа Джорджиа Ефремова – експерт от Генерална дирекция икономически и финансови въпроси към Европейската комисия
- Външни аспекти на социалната икономика – г-жа Диляна Славова, Президент на Секцията за външни взаимоотношения към ЕИСК
- Социалното предприемачество - фактор за развитието на социалната икономика в България - представител на Икономическия и социален съвет (ИСС) 
- Социалното предприемачество – фактор за трудовата заетост на хората с увреждания - г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на АХУ
- Въпроси и отговори
19:00 Официална вечеря на лекторите с  министъра на труда и социалната политика

 

31 Март 2017 г. – 10:00 – 12:30


10:00 - 12:30 Кръгла маса: Социалното предприемачество – създаване на нови услуги, продукти и бизнес модели
- Презентация на румънския съюз на занаятчийските и производителните кооперации – УЧЕКОМ
- Кооперативни консорциуми в Италия- - опитът на кооперативно дружество КОНАСТ – г-н Паоло Фолиети, Вице-президент на кооперативно дружество Конаст, Италия
- Презентация на Министерство на труда и социалното осигуряване в Гърция
- Презентация на Мрежата за социални кооперативни предприятия, Гърция
- "Устойчиви бизнес модели на социално предприемачество“ – г-жа Елка Тодорова  - председател на НФРИ
- Дружествата "Тих труд" - форма на социално предприятие в условията на Р. България – г-жа Любка Герасимова, експерт в Съюз на глухите
10:00 – 12:30 Научна конференция – Социално предприемачество и лидерство

Назад

Нагоре