от: 14 Септември 2020

до: 19 Септември 2020

до началото на събитието остават

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 2020

ПРОФИЛ

Международният технически панаир е една от най-утвърдените марки в изложбената индустрия на Югоизточна Европа, ключов форум за делови контакти и отправна точка за излизане на нови пазари. Той представи най-перспективните тенденции в съвременната икономика с експозициите на иновативни технологии, машини и модерни решения за индустрията и дома.

Неговото 75-о издание ще предложи още повече възможности за ефективно представяне на фирмите и техните продукти, както и редица привилегии за участниците.

 

Портал за Индустрия 4.0

 

Международният технически панаир е демонстрационен център за направленията, в които се развива Индустрия 4.0 и очертава посоките за успешни бизнес проекти. Най-престижната технологична среща на Балканите е полезен форум и за изложителите, и за посетителите специалисти.

 

Портал към нови пазари

С иновациите, които демонстрира, Международният технически панаир всяка година привлича около 30 000 посетители – основно мениджъри и специалисти, от цяла Европа. Така най-мащабното бизнес събитие в България става център за междурегионално сътрудничество, за инвестиционни и търговски контакти, които помагат на участниците да разширят своите дейности и пазари.


ИЗЛОЖБЕНИ КАТЕГОРИИ И КОНКУРСИ

Основни браншове

В Международния технически панаир участват производители и дистрибутори от областта на електрониката и електротехниката, енергетиката и екологията, информационните и дигиталните технологии, роботиката и автоматизацията, машиностроенето, строителството, химическата промишленост, водния сектор, транспорта и автосервизното оборудване, автомобилната индустрия, бизнес услугите.

 

Те се представят в рамките на пет специализирани изложби:

 • АУТО СИТИ ПЛОВДИВ – автомобили, транспорт, оборудване
 • ЕНЕКО - енергетика, екология, химия, управление на водите
 • ИНФОТЕХ - информационни и дигитални технологии
 • МАШИНОСТРОЕНЕ – машини, технологии, роботи, роботизирани системи, автоматизация
 • СТРОЙТЕХ- строителна техника, електротехника, материали, инструменти, технологии

 

Конкурси

 

Международен конкурс за иновативни продукти

 

Провежда се в следните категории:

 • Машиностроене, роботизирани системи
 • Електроника и електротехника, информационни и дигитални технологии, телекомуникации, офис техника
 • Транспорт и автосервизно оборудване
 • Енергетика и екология, технология и управление на водите, химическа промишленост
 • Строителство
 • Други

Победителите получават златни медали - най-високото пазарно отличие в българската индустрия.

 

Международен конкурс за дизайн

 

Провежда се в следните категории:

 • Изложбена експозиция
 • Промишлено изделие
 • Опаковка

Партньор: Националната асоциация за дизайн и реклама

 

Международен конкурс за панаирен плакат

Конкурсът, който е единствен в света, демонстрира развитието на графичния дизайн и визуални решения за представяне на изложби. Партньор: Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI).


ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ?

Ползи

 • Представяне пред мотивирани потребители
 • Специални привилегии и бонуси за изложителите
 • Създаване на перспективни бизнес контакти
 • Организиране на имиджови и рекламни събития
 • Възможност за изграждане на атрактивен щанд

 

Комуникации

Международен панаир Пловдив е разработил динамичен модел за привличане на целеви групи посетители чрез:

 • реклама в електронни, печатни и онлайн медии
 • партньорство с национални и специализирани медии
 • дигитален маркетинг в социалните мрежи и чрез имейл
 • представяне на изложители в собствените канали в Интернет и Фейсбук

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Участниците в Международния технически панаир имат следните допълнителни възможности, предоставени от организаторите:

 • Бонуси – за поредно участие и за авансово плащане
 • Вечер на изложителя – Официален коктейл по повод откриването на Техническия панаир
 • Карти за безплатен вход в панаирния комплекс
 • Безплатен достъп до Wi‐Fi в панаирния комплекс
 • Опция „Подай сигнал“ за отстраняване на проблеми
 • Свободен достъп на Ваши бизнес партньори след регистрация
 • Закупуване на билети с отстъпка при поръчка над 20 броя
 • Участие в Конкурса за златни медали, които са най-високото пазарно отличие за иновативни продукти в България
 • Участие в Конкурс за дизайн на експозиция, изделие и опаковка
 • Възможност за включване в съобщенията до медиите и други форми на комуникация при подадена информация в пресцентъра
 • Съдействие при организирането и популяризирането на събития и демонстрации
 • Обособяване на демозони, където техниката може да се покаже в действие, за да се презентират по-добре нейните качества.

ЗАЩО ДА ПОСЕТЯ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР?

Ползи

 • Запознаване с авангардната индустрия на живо
 • Ориентиране в кардиналните промени в деловия свят
 • Информация за нови продукти, услуги и оферти
 • Бизнес срещи с представители на водещи фирми
 • Проучване на конкуренцията и пазарите
 • Възможност да се посетят артсъбития от програмата на Пловдив като Европейска столица на културата

 

Профил на изложителите

 • Търговия – с най-голям дял
 • Производство – втората по големина група
 • Услуги и инженеринг
 • Научна и развойна дейност
 • Нови участници – средно 30% всяка година
 • Компании, предлагащи цялостни решения на потребителите

 

Съпътстваща програма

Специалистите могат да направят своята визита по-ефективна, като посетят събитията от съпътстващата програма, които всяка година са средно 35.

Основни теми:

 • Иновации от и за Индустрия 4.0
 • Растеж на бизнеса и нови модели
 • Финанси и инвестиции
 • Международни връзки и пазари

ИЗЛОЖБИ


АУТО СИТИ ПЛОВДИВ - автомобили, транспорт, оборудване

Вася Михайлова

Тел.: +359 32 902 484

Мобилен тел.: +359 887 228 834

E-mail: v_mihailova@fair.bg


ЕНЕКО - енергетика, екология, химия, управление на водите

Даниела Гозманова

Тел.: +359 32 902 143

Мобилен тел.: +359 896 500 023

E-mail: d.gozmanova@fair.bg


ИНФОТЕХ - информационни и дигитални технологии

Таня Землякова

Тел.: +359 32 902 311

Мобилен тел.: +359 885 555 363

E-mail: t.zemlyakova@fair.bg


МАШИНОСТРОЕНЕ - машини, технологии, роботи, автоматизация

Силвия Христова

Тел.: +359 32 902 180

Мобилен тел.: +359 887 220 076

E-mail: s.hristova@fair.bg


СТРОЙТЕХ - строителна техника, електротехника, материали, инструменти, технологии

Васил Чинов

Тел.: +359 32 902 330

Мобилен тел.: +359 885 733 266

E-mail: v_chinov@fair.bg


ДЕЛОВИ ПРОЯВИ

Таня Землякова

Тел.: +359 32 902 311

Мобилен тел.: +359 885 555 363

E-mail: congress@fair.bg


КАТАЛОГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Захари Караджов

Тел.: +359 32 902 141

Мобилен тел.: +359 885 898 835

E-mail: zahari@fair.bg


РЕКЛАМА

Мария Миланова

Тел.: +359 32 902 377

Мобилен тел.: +359 885 787 587

E-mail: advertising@fair.bg

Документите са изготвени в .PDF формат. За да ги отворите и попълните, е необходимо да използвате програмата Adobe Acrobat Reader, версия от 8 нагоре.

Можете да изтеглите програмата от долния линк:

Adobe Acrobat Reader
АУТО СИТИ ПЛОВДИВМеждународна изложба за автомобили, транспорт, оборудване

AUTO CITY ПЛОВДИВ е една от най-посещаваните изложби в рамките на Международния технически панаир.Тя показва широката гама автомобили, покриваща интересите на различни потребителски групи, товарни и специализирани транспортни средства, автосервизно оборудване и резервни части.

Основни браншове

 • Леки автомобили
 • Автобуси и микробуси
 • Товарни автомобили
 • Специализирани автомобили
 • Авточасти и принадлежности, ремаркета
 • Масла и смазочни материали
 • Тунинг на автомобили и мотоциклети
 • Оборудване и продукти за бензиностанции и газостанции
 • Гаражно и автосервизно оборудване
 • Сигнално-охранителни системи
 • Търговска дейност, вкл. онлайн магазини

ЕНЕКОМеждународна изложба за енергетика, екология, химия, управление на водите

Международната специализирана изложба ЕНЕКО очертава тенденциите в зелената икономика, като представя новости в енергетиката и екологията, химическата индустрия и водния сектор. Тя дава възможност на фирмите да покажат своите изделия пред широк кръг потребители. Всяка година изложителите се увеличават, тъй като намират нови клиенти в индустрията, обществения сектор и бита.

 

ОСНОВЕН АКЦЕНТ - иновациите

 

 • за намаляване на енергийните разходи в индустрията и бита
 • за ограничаване на вредните въздействия върху околната среда
 • за качество и безопасност на химическите продукти
 • за пречистване на водата

 

 

ОСНОВНИ БРАНШОВЕ

 

ЕКОЛОГИЯ

 • Технологии, съоръжения и апарати за опазване на околната среда
 • Продукти и материали с приложение в екологията
 • Пречиствателни станции
 • Мониторинг на параметрите на околната среда
 • Управление на отпадъците
 • Пречистване на отпадни води и повторното им използване
 • Опазване чистотата на въздуха
 • Техника и инсталации за отстраняване на екологични замърсявания
 • Санитарни и дезинфекционни системи

 

ЕНЕРГЕТИКА

 • Биоенергия, възобновяеми енергоизточници, вторични ресурси
 • Енергийна ефективност, енергийна конверсия
 • Енергопроизводство
 • Технологии и съоръжения за добив и потребление на енергийни ресурси
 • Технологии, системи и материали за енергетиката
 • Хладилна, вентилационна, климатична и отоплителна техника
 • Локални отоплителни уреди, котли
 • Съоръжения за отопление на големи помещения

 

ХИМИЯ

 • Неорганични химически продукти
 • Продукти и полупродукти на органичния синтез
 • Агрохимикали
 • Почистващи средства
 • Каучукови изделия, пластмаси и изделия от пластмаси
 • Багрила и спомагателни средства за промишлеността
 • Лабораторни прибори, апаратура и материали
 • Машини и апарати за химическата промишленост

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

 • Технологии и оборудване за обработка и пречистване на водата
 • Инсталации, инфраструктурни съоръжения
 • В и К техника, инструменти и принадлежности
 • Техника за откриване на дефекти във водопроводната мрежа
 • Прочистване на тръбопроводи
 • Измервателни, регулиращи и контролни системи

ИНФОТЕХМеждународна изложба за информационни и дигитални технологии

Международната специализирана изложба ИНФОТЕХ демонстрира умни решения за индустрията и бита, постижения на изкуствения интелект и на Индустрия 4.0. Тя представя компании от динамично развиващия се сектор на информационните и дигиталните технологии, представлява своеобразна „зона на бъдещето“ с ултрамодерните продукти, които показва и промотира на пазара.

 

ОСНОВЕН АКЦЕНТ – дигитализация на индустрията, образованието и бита.

 

 

ОСНОВНИ БРАНШОВЕ

 

 • Хардуер
 • Софтуер
 • Интернет решения и услуги
 • Комуникации
 • Обмен на данни и текстова информация
 • Видео- и радиокомуникации, мултимедия
 • Офис оборудване и консумативи
 • Банково оборудване
 • Системи за глобална комуникация (GPS, GPRS)
 • Безжични телефони
 • Услуги

МАШИНОСТРОЕНЕМеждународна изложба за машини, технологии, роботи, роботизирани системи, автоматизация

Международната изложба МАШИНОСТРОЕНЕ е най-голямата в рамките на Техническия панаир. Презентира иновативни технологии, машини, инструменти, прецизни роботи с различни приложения и автоматизирани системи, оборудване за металургията, а също - нови продукти, изследвания и разработки, методи за обучение на специалисти и модерни бизнес модели. Това я прави платформа на авангардната индустрия.

В рамките на изложението е обособена секция за агротехника, която дава възможност за представяне на фирми, предлагащи оборудване за селското стопанство.

Проявата е предпочитан от специалистите център за информация и запознаване с ноу-хау.

 

ОСНОВЕН АКЦЕНТ – развитието на Индустрия 4.0

 

 

ОСНОВНИ БРАНШОВЕ

 

МАШИНОСТРОЕНЕ

 • Металорежещи и металообработващи машини
 • Технологии и ноу-хау в машиностроенето
 • Инструментална екипировка
 • Заваръчна техника
 • Машини за леката промишленост
 • Машини за преработка на пластмаси
 • Подемно-транспортни машини
 • Селскостопанска техника
 • Складови системи и складова техника
 • Съоръжения за контрол и автоматизация
 • Лазерна техника
 • Инженеринг

 

МЕТАЛУРГИЯ

 • Технологии за металургията и леярството
 • Машини и съоръжения за металургията
 • Машини и съоръжения за леярството
 • Машини и съоръжения за флотация и топене
 • Пещи
 • Отливки

 

РОБОТИ И РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

 • Индустриални роботи
 • Мобилни роботи
 • Домашни роботи
 • Учебни роботи
 • Роботи за игри и развлечения
 • Наноботика
 • Роботизирани системи и елементи за тях
 • Научна дейност и разработки
 • Обучение на специалисти
 • Сервизни услуги
 • Търговска дейност, вкл. онлайн магазини

СТРОЙТЕХМеждународна изложба за строителна техника, електротехника, материали, инструменти, технологии

Международната изложба СТРОЙТЕХ е най-големият делови форум за строителство на Балканите.Показва технологии, машини, инструменти и материали за изграждане на различни видове обекти, електроуреди и електроника, интериорни решения. Обхваща всички направления на строителната индустрия и електротехническата промишленост, затова е предпочитана от посетителите специалисти и от потребителите.

В рамките на изложението са обособени специализирани зони: за тежка строителна механизация; за демонстрации на техника в действие; за презентиране на недвижими имоти и инвестиционни проекти.

 

ОСНОВЕН АКЦЕНТ - модерните строителни системи и хибридна техника

 

 

ОСНОВНИ БРАНШОВЕ

 

СТРОИТЕЛСТВО

 • Видове строителство
 • Строителна техника и механизация
 • Строителни инструменти и материали
 • Готови строителни елементи
 • Сглобяеми постройки
 • Елементи, материали и оборудване за сгради
 • Земекопна и земеобработваща техника
 • Пътностроителни машини
 • Сондажни машини
 • Геодезични инструменти
 • Строителна химия
 • Софтуер с приложение в строителството
 • Строителни услуги
 • Сервизно оборудване за строителни обекти

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 • Електроматериали
 • Електронни елементи
 • Електронни измервателни уреди
 • Уреди за електрически и магнитни измервания
 • Контрол и автоматизация
 • Автоматизирани системи за управление на технологични процеси
 • Системи за сигурност
 • Електрически инструменти и машини
 • Електрообзавеждане
 • Електрически апарати и агрегати
 • Битова електроника
 • Защита от мълнии, атмосферни и комутационни пренапрежения
 • Изолационни материали
 • Осветителна техника
 • SMD & TH монтаж
 • Полупроводникови материали
 • Акумулатори и батерии, зарядни устройства

Със съдействието на

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за поверителност  и  Политика за използване на cookies .