Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

Портал на изложителя

Онлайн порталът на изложителя (b2portal) има за цел да улесни изложителите в подготовката на участието им.

Чрез b2portal всеки регистриран в информационната система изложител и негов съ-/подизложител:

 • Получава постоянен достъп до полезна информация за участието;
 • Може да поканите свои партньори за посещение на проявата, като използва предварително подготвена покана за посетители и система за генериране на кодове за регистрация на посетители;
 • Вижда, кои от поканените партньори са се регистрирали за посещение , респ. са посетили проявата
 • Ползва пълната функционалност на онлайн каталога, без допълнителна регистрация

Достъпът до портала е чрез уникален 15 цифрен код, който всеки регистриран изложител получава по ел. поща. Важно е в заявката за регистрация в Информационната система да има посочена валидна електронна поща!

Кодът важи само за конкретната проява. 
За Агра 2016 - от 15.01.2016

Порталът е активен 12 месеца.


Порталът е достъпен на адрес: http://onlinereg.fair.bg/b2portal/

За достъп до портала е необходимо да въведете 15-цифрен код. 
Ако не сте го получили, изпратете
името на вашата фирма,изложбата, в която участвате иномера на щанда на:

Как да поканим гости чрез ПОРТАЛА НА ИЗЛОЖИТЕЛЯ:

 • в раздел: "посетителски кодове" генерирайте необходимия брой кодове за регистриране на посетители. Едновременно може да се генерират до 100 кода.
 • Изтеглете списъка с кодове (csv), за да ги използвате за вашия мейлинг или копирайте кодовете директно от таблицата
 • по желание можете да използвате приложената pdf покана или да използвате ваша покана. Важно е в поканата да посочите:
  • линка към регистрацията на посетители
  • код за регистрация на посетител (кодът е уникален) С него може да се регистрира един посетител. За повече посетители от фирма, изпратете повече кодове.
 • След успешна регистрация в таблицата срещу използвания код ще се запише името на вашия гост и датата на регистрация.
 • След прочитане на входната карта на входа в таблицата ще се отрази и датата на първото посещение на вашия гост.

Назад

Нагоре