Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

Конкурс за иновации

Целта на конкурса е да представи иновационните продукти и разработки в областта на селското стопанство и да популяризира фирмите, които ги предлагат пред специализираните посетители и медиите.

Участието в конкурса не се заплаща от изложителите, а крайният срок за попълване на формуляра е 12.02.2016 г.

Конкурсът се провежда в осем раздела.

  • Машини и инвентар за растениевъдството;
  • Технологии за растениевъдството;
  • Машини и инсталации за животновъдството;
  • Технологии за животновъдството;
  • Сортови семена и посадъчен материал;
  • Торове и препарати за селското стопанство;
  • Научна дейност и разработки;
  • Животновъдство

В „Конкурса за иновации” могат да участват иновационни продукти и разработки в областта на селското стопанство, които се представят за първи път на АГРА и показват действителни иновации или оригинални подобрения и могат да бъдат разглеждани като прогрес в съответната област.

Тези продукти и услуги трябва да са експонати и да се представят на АГРА от фирми, които са изложители или под-/съизложители, регистрирани в информационната система на панаира.

Победители в предишни конкурси:

Назад

Нагоре