Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

АГРА

Международна селскостопанска изложба
БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

От: 24 Февруари 2016

До: 28 Февруари 2016

     

БиоАгра

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗЛОЖБА ЗА БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО БИОГРА   се утвърди като престижна проява, която подкрепя един модерен сектор от областта на селското стопанство. Тя  стартира през 2012 година в партньорство с Фондация АВАЛОН – Холандия. Нейното пето издание ще се проведе от 24 до 28 февруари 2016 г. в рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2016.

            Целта на БИОАГРА е да представи екологичното производство на суровини, храни и напитки, както и  биологичните продукти  като елемент от здравословния начин на живот.  Тя събира фирми, научни институти и експерти от всички сфери на биологичното земеделие и животновъдство, на производството на екопродукти и търговията с тях.

            Пазарът на биологични продукти е един от най-бързо развиващите се пазари в световен мащаб, а България има сериозен потенциал, за да превърне биоземеделието във водещ сектор – природни дадености, незамърсена земя, подходящ климат, ясна нормативна уредба. Това дава тласък и за развиването на различни форми на алтернативен туризъм, свързани с природосъобразния начин на живот, кулинарията, виното.

ОСНОВНИ БРАНШОВЕ

 • биологично земеделие и животновъдство
 • биологични продукти
 • биологични ферми
 • биологични средства за растителна защита
 • експертизи и контрол, сертифициране
 • маркетинг и консултантска дейност
 • неправителствени органи и асоциации
 • търговия с биопродукти
 • специализирани  издания 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ

 • успешно презентиране на нови продукти и добри практики
 • разширяване на пазарното присъствие

   ЗА ПОСЕТИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ         

 • полезна информация за новостите в един перспективен и бързо развиващ се сектор
 • нови контакти

 

СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА включва делови събития, посветени на тенденциите в биологичното производство, маркетингови инструменти за популяризиране на екопродуктите, утвърждаване на добри практики.

Назад

Нагоре