Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ХИМИЯ

Международна изложба за химия

От: 26 Септември 2011

До: 01 Октомври 2011

     

За проявата

ХИМИЯ фокусира бизнес интересите на българските и световните производители и търговци от химическата промишленост. Международната изложба за химия чертае тенденциите в бранша, създава нови контакти, насочва предприемачите към нови пазари.

Основни браншове

  • Неорганични химически продукти
  • Продукти и полупродукти на органичния синтез
  • Агрохимикали
  • Почистващи средства
  • Каучукови изделия
  • Пластмаси и изделия от пластмаси 
  • Багрила и спомагателни средства за промишлеността
  • Лабораторни прибори и апаратура
  • Реактиви и разтвори за лабораторни цели
  • Машини и апарати за химическата промишленост

Назад

Нагоре