Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

От: 26 Септември 2011

До: 01 Октомври 2011

     

- Конкурси

КОНКУРС
ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ДИПЛОМА

Условия за участие в конкурса

За участие в конкурса „Златен медал и диплом“ се допускат експонати, представени на панаира, намиращи се в редовно производство и представени от фирми, които са регистрирани в информационната система на Международен панаир Пловдив АД.

За участие в конкурса не се допускат експонати, които са:

 • стандартни резервни части и изделия;
 • изложбени модели (макети) на съоръжения и изделия;
 • технологии, които не са реализирани в действащи машини и съоръжения;
 • експонати, които са извън номенклатурата на панаира;
 • експонати, които не присъстват на панаира;
 • експонати, удостоени от „Международен панаир Пловдив“ АД със златен медал и диплом в предходен конкурс.
  Те се допускат отново до участие в конкурса след 3 години, но само при доказано подобрено качество и технически характеристики.

За допуснатите до участие експонати се заплаща такса-участие, посочена в заявката за участие Формуляр 13, която не подлежи на възстановяване.

 

Ползване на наградите

Физическите и юридически лица, чиито експонати са наградени със златен медал и диплом имат право да се ползват от наградите в търговската си дейност:

 • Да посочват, че съответното изделие е носител на наградата „Златен медал и диплом“ в рекламната си дейност - презентации, реклами от всякакъв вид - печатни, аудио и видеоклипове, интернет страници и др. подобни.
 • Наред с текста, те имат право да добавят и графично изображение на златния медал (по оригинала или в стилизиран вид) включително и в етикета на стоката.


КОНКУРСИ
по ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
и ДИЗАЙН НА ОПАКОВКА, ЕТИКЕТ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Съорганизатор: Националната асоциация за дизайн и реклама – София
 
До участие в конкурса се допускат:
 • Изделия, които са експонати от номенклатурата на съответната проява и са изложени на проявата от регистрирани изложители;
 • Експонати - индустриални изделия и стоки за бита (единични или фамилии), предназначени за, или внедрени в серийно производство;
 • Пластичен и графичен дизайн на опаковки на продукти, контейнерни и транспортни опаковки, амбалаж и етикети, опаковъчни материали.

Участието в конкурсите е безплатно.

За участие в конкурса всеки участник представя до откриването на проявата заявка и приложения (проспекти, техническа характеристика, чертежи, снимки, авторски свидетелства и пр.).

Оценяването и журирането се осъществява съгласно критериите за оценка, определени в Приложения 1 и 2, от жури, в състава на което влизат професионалисти дизайнери и експерти от НАДР, ИЗА-АРТ, преподаватели по дизайн от ВУЗ.

За изтегляне:

 

На спечелилите първа награда журито връчва символна пластика „Кристален тетраедър” и грамота, а номинираните изложители се отличават с грамоти. Грамоти получат и авторите на дизайна на наградените продукти. Номинациите и наградите се обявяват на церемонията по връчване на златните медали.

Назад

Нагоре