Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ЕНЕКО

Международна изложба за енергетика и екология

От: 26 Септември 2011

До: 01 Октомври 2011

     

За проявата

 

ЕНЕКО утвърждава световните новости в енергетиката и екологията.

Резултатните бизнес срещи по време на тази международна изложба приключват със сполучливи сделки.

ИЗЛОЖБЕНИ БРАНШОВЕ

 • Технологии и съоръжения за добив и потребление на енергийни ресурси
 • Технологии и съоръжения за енергетиката
 • Технологии, съоръжения за опазване на
  околната среда
 • Пречиствателни станции
 • Мониторинг на параметрите на околната среда
 • Управление на отпадъците - съхранение, отстраняване, добив на основни суровини
 • Пречистване на отпадните води и повторното им използване
 • Опазване чистотата на въздуха
 • Техника и инсталации за отстраняване на екологични катастрофи
 • Санитарни и дезинфекционни системи
 • Хладилна, вентилационна, климатична и отоплителна техника

 

Назад

Нагоре