Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ЕЛТЕХ

Международна изложба за електроника и електротехника

От: 26 Септември 2011

До: 01 Октомври 2011

     

Форум на електротехниката

29 септември 2011
9:00 - 13:10 ч.

Програма:

09.15 – 09.30 
Регистрация на участниците

09.30 - 09.40
Откриване на Форума на електротехниката 
д-р Румен Атанасов
/Председател на Българска асоциация на електротехниката и електрониката/

09.40 - 10.00
СЕЕС в помощ на  българската електротехника при реализацията на производствената и развойна дейност
Иван Василев /Изпълнителен директор на СЕЕС/

10.00 – 10.40
Светодиодното осветление - инвестиция в бъдещето”
инж. Бойко Новаков /„Самел 90” АД/

10.40 – 11.00
„Партньорство за качество”
Иван Стамболиев /VDE регион Балкани/

11.00 – 11.20 - Кафе пауза


11.30 – 12.10
„Покриване на международните стандарти и изисквания към електропроектирането”
инж. Румяна Кръстева /„Ритбул” ЕООД/

12.15 – 12.35
„Новости в техническите норми на пазара на ЕС”
д-р Румен Атанасов /председател на БАСЕЛ/

12.40 – 13.10
„Оценка на компетенциите на персонала. Челният пример на сектор електротехника”
Иван Стамболиев /секторен референт „Електротехника”/

Място: изградена конферентна зала в палата 8, ет. 2
Организатори:
Българска асоциация на електротехниката и електрониката и
Международен панаир Пловдив АД


 

Назад

Нагоре