Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ВИНАРИЯ

Международна изложба за лозарство и винарство
Фестивал на виното
Национални дегустации на вина и спиртни напитки

От: 16 Февруари 2005

До: 20 Февруари 2005

     

Статистическа информация

 

Показател
2003
2004
2005
Страни
23
28
27
Изложители
323
371
415
   от тях български
159
174
187
   от тях чуждестранни
164
197
228
Посетители
25 232
21 133
21 832
   от тях чуждестранни
2 273
2 117
1 921

Профил на Винария 2005

Назад

Нагоре