Международен панаир Пловдив

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ИНТЕРМИН ЕКСПО

Международна изложба за минната индустрия

От: 26 Септември 2011

До: 01 Октомври 2011

     

За проявата

На изложбата се представя техника и оборудване за добив на подземни богатства, за геологопроучвателния сектор и за минно строителство.

Участват фирми доставчици на техника, оборудване, резервни части, материали, софтуер, работно облекло и лични предпазни средства.

Изложбата се провежда за втора поредна година в рамките на Международен технически панаир.

Събитието се организира от Международен панаир Пловдив, с партньорството на Българската минно-геоложка камара 

Основни браншове:

  • Добив на подземни богатства
  • Геологопроучвателна дейност
  • Проектиране и минно строителство
  • Доставчици за минната индустрия
  • Търговия с минерални суровини
  • Браншови организации

Назад

Нагоре