Международен панаир Пловдив

Панаирът

СЪЗДАВАМЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Международен панаир Пловдив  е сред лидерите на изложбената индустрия в Югоизточна Европа. Той създава нови възможности за бизнеса.

Основни предимства

Международен панаир Пловдив е надежден партньор за презентиране, развитие и интернационализация на всяка компания, защото предлага:

  • професионализъм в организирането на изложения
  • разнообразни маркетингови инструменти
  • всички необходими услуги
  • интензивни В2В и В2С контакти
  • модерна инфраструктура           

Ключови данни

  • над 40 прояви годишно
  • повече от 8000 изложители от 60 държави
  • близо 250 000 посетители от България и Европа 

Опит

Панаирът е наследник на Първото българско изложение от 1892 година. Той изгражда своята традиция повече от един век, като организира многобраншови и специализирани делови прояви, включително представянето на България на няколко световни изложения.

Днес богатият опит се съчетава с висока експертност и международен престиж, за да се създаде ефективна платформа за маркетинг и реклама на фирми с различен профил и цели на развитие.

Другите за нас

  • „На Балканския полуостров има само няколко добре развити изложбени центъра, а Международен панаир Пловдив е най-важният от тях.“ (Франц Райзбек, генерален секретар на Централноевропейския панаирен алианс CEFA)
  • „Международен панаир Пловдив инвестира в модерни услуги и в инфраструктурата, за да запази своята силна позиция в Югоизточна Европа.“ (Ари Бриенен, президент на Международната асоциация на изложбената индустрия UFI)

Назад

Нагоре