Международен панаир Пловдив

Партньори

Със своя авторитет Международен панаир Пловдив печели доверието на много партньори и работи в сътрудничество с: 

  • 25 панаирни и изложбени организации от Европа,  Азия, Африка и Южна Америка;  
  • над 60  браншови асоциации и съюзи, национални и регионални бизнес сдружения, фондации и ведомства от България.            

Ползотворните контакти със стратегически бизнес партньори допринасят за:

  • увеличаване на изложителите и посетителите от чужбина
  • активизиране на контактите между фирми от България и света
  • организиране на по-успешни панаирни прояви. 

В ерата на комуникацията Международен панаир Пловдив ефективно използва нейните предимства, за да бъде по-полезен на своите клиенти.