Международен панаир Пловдив

Традиции

ИСТОРИЯ, ОБХВАЩАЩА ПОВЕЧЕ ОТ ВЕК

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международен панаир Пловдив създава историята на своя успех повече от един век.

СЪБИТИЯ

 • 1892 г. - началото
  Първото българско земеделско-промишлено изложение се открива на 15 август 1892 г.  и продължава 75 дни. Участват изложители от 25 държави в Европа, Америка и Азия, а посетителите са 167 000.
 • 1933 г. - възобновяване на традицията
  През 1933 г. се провежда първият мострен панаир и така се възобновява традицията, чието начало е поставено през 1892 година.
 • 1935 г.  – със статут на национален изложбен център
  На 28.09.1935 година Министерският съвет със специална наредба–закон признава Пловдивския панаир за единствен в страната със статут на национален.
 • 1936 г. - на световната сцена
  На 10 декември 1936 г. Панаирът е приет за член на Международната асоциация на изложбената индустрия UFI  и получава статут на международен.
 • 1937 г. - първият международен панаир
  На 3 май 1937 г. се открива Първият международен мострен панаир. Чуждите кореспонденти го наричат “Калейдоскоп на българското стопанство”.
 • Краят на 30-те години на ХХ век – специализация на изложенията
  този период започва специализация на изложенията. Панаирът се развива според стратегия, съсредоточена върху  представянето на  водещите тенденции в световната наука и техника – линия, която следва и днес.
 • 1947 г. - създаване на панаирния комплекс
  През 1947 г. са построени първите пет масивни палати на левия бряг на р. Марица, където и сега се намира панаирният комплекс. През следващите четири  десетилетия той се разширява с 12 палати и към 1990 г. добива сегашния си вид.
 • 1967 г. - нова корпоративна идентичност
  През 1967 г.  художникът Стефан Кънчев създава графичния знак на панаира -  стилизирано изображение на земното кълбо, представено като гълъб, който е символ на мира. Това демонстрира стремежа на дружеството да търси допирни точки с бизнеса от целия свят.
  Слоганът „Създаваме нови възможности” е послание за усилията, насочени към развитието на бизнеса.
 • 1990 г. - нови специализирани изложби
  След 1990 г. се поставя началото на много нови изложби.
 • 2004 г. - откриване на Конгресния център
  Конгресният център е организатор и домакин на близо 500 събития годишно.
 • 2007 г. - начало на публично-частно партньорство
  През 2006-2007 г. се преструктурира собствеността, която до този момент е изцяло държавна. Акционери стават община Пловдив и частният инвеститор Георги Гергов.

 

  

 

 

 

 

 

 • След 2007 г. - подкрепа за евроинтеграцията на България
  След присъединяването на България към Европейския съюз (2007 г.) дейността се насочва към по-бързото интегриране на страната в него. От място за търговски сделки Панаирът се превърна в средище  за правене на бизнес в европейски мащаб.
 • 2007-2009 г. - първи етап на програмата за модернизиране
  В  модернизирането на базата и дейността са вложени над 15 милиона евро. С тази инвестиция те са адаптирани към световните стандарти.
 • 2011-2013 г.  – втори етап от програмата за модернизиране
  Фокусирана е върху маркетинговите интереси на изложителите и предоставянето на повече маркетингови инструменти чрез различни форми на изява.


 

Инициатор за създаването на панаира е Григор Начович – значим политик и държавник. По онова време той бил финансов и външен министър.

Директор на първото изложение е  писателят Михалаки Георгиев, който работел като началник на отделението за държавните имоти, горите, земеделието и търговията при Министерството на финансите. Хенрих Майер е архитектът на пловдивското изложение, което е оформено от градинаря Люсиен Шевалас.

Международен панаир Пловдив има в историята си една изключителна личност - д-р Обрейко Обрейков.   Той застава начело на Пловдивската търговско-индустриална камара през 1930 г. и насочва голяма част от енергията си към утвърждаването на Пловдив като панаирен център на България и към международното му признаване. Благодарение на него и на тогавашния кмет на Пловдив Божидар Здравков Панаирът е приет за член на Международната асоциация на изложбената индустрия UFI.  

Известните художници Златьо Бояджиев, Цанко Лавренов, Владимир Рилски, Александър Жендов, Дечко Узунов създават оформлението на  панаирните плакати и реклама.

Под ръководството на бизнесмена Георги Гергов след 2007 г. се налага нов модел на мениджмънт и се осъществява инвестиционната програма за модернизиране. Той е избран за президент на Централноевропейския панаирен алианс (CEFA) през 2012 година.

Назад

Нагоре