Международен панаир Пловдив

Актуална информация

Внимание! Фирма предлага подвеждащи услуги

Уважаеми изложители,

От години на страницата на Международен панаир Пловдив предупреждаваме за фирма, която, използвайки неправомерно името на панаирен организатор, вкл. и на Международен панаир Пловдив, предлага включване в голяма бизнес директория, достъпна онлайн. Услугата, предлагана от фирмата на пръв поглед е много интересна – публикуване на бизнеса в европейки, дори световен регистър, при това – БЕЗПЛАТНО. В последствие се оказва, че подписалите формуляра сключват тригодишен, неотменим договор, което може да струва на изложителя значителна сума без да има видима полза.
Такава беше практиката на австрийската фирма CONSTRUCT DATA VERLAG известна още като Expo Guide/FairGuide.com/. В резултат на намесата на международната изложбена общност и на Австрийската служба за защита на потребителите CONSTRUCT DATA VERLAG подписа споразумение, което дава право на всички, сключили договор с тях в резултат на заблуда да го прекратят незабавно. Наред с това на CONSTRUCT DATA VERLAG се забранява да изпраща такива писма от Австрия.
На нашата страница (по-надолу тук) има поместен образец на писмо за прекратяване на взаимоотношенията.

Напоследък се разпространяват и други подобни писма, в които макар че не се намесва името на панаирен организатор, се забелязва същата практика.

Предлага се безплатна актуализация на данни в голям европейски регистър, като се споменава, че ако фирмата се включва за първи път трябва да подпише формуляра. И точно тук е уловката. С подписването на формуляра се заявява включване за период от 3 години, на стойност от  995 EUR на година.

Получихме подобно писмо от EU Business Register с адрес в Испания.
Това е придружителното писмо:

В него уж между другото се споменава безплатната част, но без всякакви разяснения.
В приложения формуляр на видно място, (горе в дясно, болд), пише, че обновяването е безплатно и че формулярът трябва да се подпише само при желание за вписване, без обаче да се спомене цената на вписването.


След справка в интернет открихме и друг източник на подобна кореспонденция - World Business Directory, UK.
Техният формуляр изглежда по сходен начин, а в блога, чиито линк публикуваме по-надолу, има коментари на много фирми, получили подобни мейли.
http://blog.mxlab.eu/2010/03/09/registration-of-the-world-business-directory-20102011/

Обръщаме още веднъж внимание на тези практики, за да ви напомним да бъдете предпазливи при подписване на такива формуляри.
А ако смятате, че става дума за включване в каталог на Международен панаир Пловдив, моля проверете това, като изпратите мейл на fairinfo@fair.bg или просто изтеглете наш формуляр от страницата на изложбата, в която участвате.

 

Архив на информацията за CONSTRUCT DATA VERLAG и начини за прекратяване на взаимоотношенията:

Международната асоциация на изложбената индустрия UFI се присъединява към съюзите за изложбена индустрия на други страни като осъжда действията на австрийската CONSTRUCT DATA VERLAG и нейните подвеждащи изложителите услуги.

Като член на UFI, Международен панаир Пловдив ви предава препоръките да бъдете изключително внимателни при евентуалните си взаимоотношения с тази фирма.

CONSTRUCT DATA VERLAG (Expo Guide/FairGuide.com/Construct Data Verlag), чрез своя онлайн справочник FairGuide твърди, че предлага онлайн услуги и използва формуляр, който прилича на заявка за безплатно включване в каталог на панаирни организатори и приканва изложителите да го подпишат и върнат, за да бъдат включени в онлайн справочник. Не се заблуждавайте и не подписвайте този формуляр, защото се оказва, че тези, които подпишат и върнат формуляра, сключват тригодишен, неотменим договор, което може да струва на изложителя значителна сума без да има видима полза.

FairGuide.com/CONSTRUCT DATA VERLAG (напоследък и под името EXPO GUIDE, действаща от Максико) атакува фирми чрез легитимни изложбени справочници. Настоящите им действия са насочени към фирми от Европа, Северна и Южна Америка и Азия.

Expo Guide/FairGuide.com/ CONSTRUCT DATA VERLAG няма никаква връзка с организатори на изложби или техни прояви.

Копия от свързана с темата кореспонденция и допълнителна информация може да откриете на адрес:

Австрийската патентна служба, Австрийският съюз за защита от нелоялна конкуренция и Австрийският съюз за реклама са взели мерки срещу тези подвеждащи дейности.


***

Развитие по темата с Construct Data Verlag:

Какво трябва да направите ако сте влезли вконтакт с CONSTRUCT DATA VERLAG (Expo Guide/FairGuide.com/Construct Data Verlag)
Информацията е от
http://www.aeo.org.uk/page.cfm/ID=40
 • Не плащайте
 • Изпратете писмо (образец) до CONSTRUCT DATA VERLAG с което ги известявате, че сте били подведени от тях да подпишете формуляра
 • Изпратете писмото на ел поща  info@fairguide.com,
  както и твърдо копие на адрес:
  Construct Data Verlag AG,
  Ortsstraße 54,
  2331 Vösendorf,
  Austria
 • Ако продължите да получавате съобщения за плащане, обърнете се към Австрийските служби, като им изпратите копие от цялата кореспонденция с CONSTRUCT DATA

  Minister of Economy and Work
  Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
  Stubenring 1
  A-1010 Wien
  Austria

  Department for Competition
  BMWA
  Abteilung C1/6
  Dampfschiffstraße 4
  1030 Wien
  Austria

 • Пишете на e-mail адрес
  cd@stopecg.org

Назад

Нагоре