Медикус, Денто, Галения

Откриване на МДГ 2010 - 20.10.2010

JPG – 150,46 KB

   
В палата 11 по време на МДГ 2010

JPG – 168,32 KB

   

JPG – 95,30 KB

   

JPG – 59,10 KB

   

JPG – 93,91 KB

JPG – 99,98 KB

   

JPG – 52,90 KB

   

JPG – 98,79 KB

   

JPG – 88,34 KB

   

JPG – 100,49 KB