Международен панаир Пловдив

Изложбени услуги

Спедиторски услуги

В Международен панаир Пловдив функционира специализирана служба за спедиторска и митническа обработка на пратки за изложбените прояви.

Услуги, предлагани на чуждестранните изложители или техни спедитори

 • Спедиторска обработка
 • Товаро-разтоварни операции от превозно средство до щанд (митнически склад) или обратно
 • Допълнителни манипулации по подреждане на експонатите на щанд
 • Транспорт и складиране на амбалаж;
 • Организиране на обратен транспорт на панаирни стоки или транспортирането им до други получаващи пунктове
 • Организиране на транспорта до и от чужбина и посредничество при застраховане на стоки
 • Митническа обработка 
 • Уреждане на редовен или временен внос – за изложбените стоки, пристигащи на адреса на Международен панаир Пловдив, панаирната администрация поема пред митницата гаранции за временен внос
 • Уреждане на обратен износ след закриване на изложбената проява
 • Уреждане на формалностите по лагеруване на експонатите под митнически контрол и транспортирането им до митнически склад
 • Осигуряване присъствието на авариен комисар при констатиране на щети или липси при експонатите - по желание на клиента
 • Консултации за спедиторски услуги и митнически формалности за панаири и изложби в чужбина

Изисквания

 • Спедиторските и митническите услуги  се извършват съгласно  приетите „Условия и изисквания за спедиторска и митническа обработка на пратки за провежданите в Пловдив панаири и изложби“.
 • Услугите се предоставят от Международен панаир Пловдив и/или оторизирана от него спедиторска фирма.
 • Услугите се заплащат по отделна тарифа (приложение към Формуляр 16), валидна за всички прояви.
 • Не се разрешава товаро-разтоварни операции на панаирни стоки (експонати, щандов материал и др.) да се извършват самостоятелно от изложителя  със собствени или наети механични средства (кранове, повдигачи и др.).
 • Изнасянето на експонати под митнически контрол извън панаирния терен е възможно само с разрешение от митническите органи.  

Заявка за спедиторски услуги

Назад

Нагоре