Международен панаир Пловдив

Пресцентър

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресцентърът на Международен панаир Пловдив свързва бизнеса и медиите. Той съдейства на изложителите и на организаторите на събития да активизират своите контакти със средствата за масова информация, а на журналистите – да бъдат осведомени за изложенията и участниците в тях. 

Услуги за медиите

 • осигурява безплатен достъп до проявите след акредитация
 • разпространява информация за  изложенията и участници в тях
 • предоставя материали по индивидуални заявки
 • организира интервюта с представители на ръководството на Панаира

Услуги за  изложителите

 • консултации за връзки с медиите
 • изпраща на медиите информация за фирмите и покани за техни събития
 • публикува информация за изложителите и техни прояви в Интернет страницата и Фейсбук профила на Панаира

Услуги за организаторите на събития

 • консултации по медия планиране
 • изпраща на медиите предварителна информация и покани за събитията
 • публикува информация за събитията в Интернет страницата и Фейсбук профила на Панаира

Данни за пресцентъра

 • 400 акредитирани журналисти
 • специална зала за пресконференции
 • над 30-годишен опит

Назад

Нагоре