Международен панаир Пловдив

Реклама, каталог и информационна дейност

Каталог

 

Международен панаир Пловдив издава официален каталог на всяка от проявите, които организира. 

 • Обхват – включват се всички фирми,  подали заявка за участие в определените срокове.
 • Версии – на български и на английски език.
 • Електронен вариант - от 2010 г. информацията за изложителите е достъпна и чрез онлайн каталога FAIRINFO.FAIR.BG на адрес:

http://fairinfo.fair.bg

 

Промоционално участие в каталозите

Всички изложители, техни под- и съизложител имат право на промоционално включване в каталозите със следните данни:

 • основна информация: име на фирмата на кирилица и латиница
 • адрес: улица, пощенски код, град, държава
 • данни за контакт: телефон, факс, ел. поща, уеб сайт
 • категория: до 2 бранша от номенклатурата на проявата
 • представяне: текст за дейността на фирмата в размер до 50 знака

Информацията се заявява с Формуляр 2 "Каталог и информационна система", който се намира в рубриката „Формуляри за участие“ за всяка конкретна проява. Ако не е попълнен Формуляр 2, се вписва информацията от Формуляр 1 „Заявката за участие“ и Формуляр 1В за под- и съизложители.

Допълнителни възможности за включване в каталога

Изложителите могат да използват и допълнителни опции за своето представяне в каталозите:

 • допълнителна текстова информация за фирмата на два езика;
 • названия на експонатите, които ще бъдат показани;
 • представителство в България или допълнителни адреси;
 • допълнителни браншове;
 • лого –  1) само в книжния каталог; 2) в книжния и в онлайн каталога;
 • рекламна страница – само в книжния каталог;
 • рекламен банер и/или презентация – само в онлайн каталога с продължителност 12 месеца.

Допълнителното включване в каталозите се заявява с Формуляр 2 от рубриката „Формуляри за участие“ за всяка конкретна проява.

За фирми, които не са изложители

Допуска се  в панаирните каталози да се включат и фирми, които не участват в съответната проява. Те обаче нямат право на промоционално включване, а информацията (име, адрес, телефон, факс, ел. поща, страница в интернет) се заплаща според броя на знаците.

 

Тарифи за публикуване в панаирните каталози:

изложби

панаир

Текст
(на група 50 знака)

6

8

Бранш
(за всеки бранш)

1

2

Лого само в книжен каталог

19

32

Лого в книжен и онлайн каталог

30

43

Банер в онлайн каталог
180х360 pxl

35

55

Презентация в онлайн каталог

50

77

Цените са в евро и без ДДС

Рекламни страници - г-жа Мария Миланова - 032/90 22 10

Назад

Нагоре