Международен панаир Пловдив

Туристическа информация

България

Намира се в Югоизточна Европа в сърцето на Балканския полуостров и е една от най-старите държави в Европа.
Населението и е близо 8 милиона жители. Територията на България е 111 000 км2. На юг граничи с Гърция и Турция, а на запад - с Югославия и Македония. Река Дунав е естествената северна граница на държавата и я разделя от Румъния, а на изток границата се явява Черно море. Страната е с умерено континентален климат и се нарежда по големина на 15 място в Европа.

България се пресича от мрежа от международни пътища, даващи възможност за оживени връзки със Западна Европа, Русия, Мала Азия, Адриатическо, Егейско и Черно море. Речният и морският транспорт (през река Дунав и Черно море) улесняват комуникациите и предвижването както на хора, така и на стоки и товари към и от Балканския регион.

България е парламентарна република, управлявана от правителство, избирано от Народното събрание, начело с министър-председател, чийто мандат е 4 години.

Основната парична единица е българският лев. (1 лев = 0,511 EUR )

Българската икономика е със силно развити: промишленост, селско стопанство и обслужващ сектор (услуги).

ПРЕДИМСТВА НА БЪЛГАРИЯ

  • Над 1300 годишна история
  • Изграден и добре функциониращ мултиетнически модел, без етнически проблеми
  • Център на стабилността на Балканите
  • Стратегическо географско положение, обуславящо обособяването на страната като естествен подстъп към големите пазари на страните от ОНД, Азия и Северна Африка
  • Споразумения за свободна търговия с ЕС, Европейската зона за свободна търговия, ЦЕФТА, Турция и Македония, осигуряващи свободно движение на стоки и услуги в рамките на пазар от близо 550 милиона потребители
  • Стабилно и предсказуемо макроикономическо развитие, обусловено от въведения в страната през 1997 г. валутен борд
  • Политическа стабилност и консенсус в обществото по основните социални и икономически приоритети в държавата
  • Институционална подкрепа на приоритетните инвестиционни проекти
  • Ниски разходи за квалифицирана работна ръка с оглед на улеснения достъп до ЕС

 

Линкове: