Международен панаир Пловдив

Туристическа информация

Пловдив

Пловдив  е вторият по големина град в България. Той е промишлен, търговски, научен, културен и комуникационен център със стратегическо значение.

Пловдив се простира на територия от 53 кв. км в централната част на Южна България –  в Горнотракийска низина, в полите на Родопите и по двата бряга на река Марица. Разположен е на 42° и 9' северна ширина, 24° и 45' източна дължина и на 160 м надморска височина.  

Населението на Пловдив е около 340 000 души.

Възникнал около седем сиенитни хълма, Пловдив – почти връстник на древна Троя – е един от най-красивите европейски градове. Пловдив съхранява изключително ценни паметници на културата от Античността, Средновековието и Българското възраждане, които съжителстват хармонично с модерната култура на съвремието.

Пловдив е административен център на Пловдивска област.

Пловдивска област е разположена в Южен централен район и заема водещо място сред 28-те административно-териториални единици, на които е разделена Република България. Развива се като неделима част от Балканския полуостров и Европейския съюз. Тук са представени повече от 150 държавни институции, подразделения на централни ведомства.

  • Площта на Пловдивска област е 5972.89 кв. км, населението – 712 702 жители (към 31.12.2002 г.).
  • Пресича се паралелно от основни европейски пътни и железопътни трасета: европейския магистрален път Е-80 и железопътното направление СЕ-70, свързващи Западна Европа с Близкия Изток и Азия и явяващи се част от трансконтиненталния транспортен коридор Лондон – Калкута.
  • Ключовото й положение в географския център на България осигурява много добри транспортни връзки (шосейни и железопътни) с всички краища на страната; в непосредствена близост до Пловдив е летище Крумово; относително близо е до пристанище Бургас на Черно море (280 км) и до пристанищата в Истанбул (380 км).
  • Притежава добра съобщителна, енергийна, водностопанска осигуреност и инфраструктура.
  • Пловдивска област е индустриално-аграрен район с многоотраслово стопанство. Областта осигурява около 7% от приходите от продажби на стоки и услуги в национален мащаб. Близо 76% от тези приходи идват от частния сектор. Индустриалното производство дава около 62% от приходите.
  • Областта има много благоприятни почвени и климатични условия, които позволяват да се отглеждат над 100 вида земеделски култури – традиционни са зърнените, зеленчуците и плодовете, винените и десертните лозя, етеричномаслените. Обработваемата земя е 46.4% от общата територия; 41% е поливна.
  • Областта има водещи позиции в балнеологията. Недалеч от Пловдив са националните балнеоложки курорти Хисар и Нареченски бани.
  • В областния център функционират 7 висши учебни заведения и множество научно-изследователски институти.
  • Пловдивска област е един от основните туристически райони в България с богато историческо наследство и множество археологически находки – Архитектурно-историческият резерват “Старинен Пловдив”, Тракийският култов център в Старосел – паметник от световна величина, природните феномени в Родопите, средновековната Асенова крепост, Бачковският и Араповският манастир...

ПРЕПРАТКИ: