от: 24 Февруари 2021

до: 28 Февруари 2021

до началото на събитието остават

Международна селскостопанска изложба

ПРОФИЛ

 

Международната селскостопанска изложба АГРА обхваща всички направления и сектори на селското стопанство – наука, практика, технологии, техника, продукти, услуги. Представя най-доброто от постиженията на науката и бизнеса и най-полезното за фермерите и специалистите. Изложбата се утвърди като портал на иновации за селското стопанство в Югоизточна Европа и форум за успешни делови проекти.

 

 

30-ото издание на АГРА отново се организира под егидата на Министерството на земеделието,  храните и горите.

 
АГРА 2020 накратко

 • Изложители – 380  от 25  държави
 • Посетители – близо 42 000 от България и Европа
 • Медийно отразяване –  260 публикации в различен тип медии

   
Обобщаваща информация за АГРА 2020

 

 

Агробизнес и високи технологии

Със своето специфично ноу-хау АГРА стана предпочитано място за презентиране на новости, в които са внедрени високи технологии и които стават все по-търсени на пазара.  Водещи компании имат възможност да представят  на живо продукти за дигитализация и прецизност на земеделието, за модернизиране на животновъдството и за ускоряване на търговията.  Тук те намират своите клиенти, тъй като изложбата е предпочитана от фермерите в България и съседните балкански държави.

 

 

Фермерството на 21.век

Селскостопанските производители могат да намерят решения за осъвременяване на земеделските и животновъдните ферми. Нови сортове зърнени култури, адаптирани към промените в климата, технологии и специална селекция на растения за екологично отглеждане, безвредни торове и препарати са само част от разработките, които се предлагат от световни производители и научни институти. През последните години се разшири представянето на сектор „Животновъдство“ както с високопродуктивни породи, така и с цялостно оборудване за стопанства. Сред основните акценти е и мултифункционалната техника.

 

 

Съпътстваща програма
В съпътстващата програма на изложбата се включват събития с широк тематичен обхват, които създават мрежа  за актуална информация относно модели за бизнес, финансиране, перспективни тенденции.


Партньори
Основен партньор на АГРА е Селскостопанската  академия, като участват всички научни институти от нейния състав. За организирането и провеждането на изложбата допринасят също редица браншови сдружения.

 

РЕКЛАМНА КАМАНИЯ

 


ИЗЛОЖБЕНИ КАТЕГОРИИ И КОНКУРСИ

Основни браншове

 • Растениевъдство, машини и инвентар за растениевъдството
 • Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита
 • Животновъдство, машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
 • Ветеринарна медицина
 • Научна дейност и разработки
 • Опаковки и опаковъчна техника
 • Услуги
 • Специализирани медии

 

 

 

 

Свързаност

 АГРА е част от единствения на Балканите форум за селско стопанство, вино, храни и оборудване заедно с престижните изложби ВИНАРИЯ - за лозарство и винарство, ФУДТЕХ - за хранителната индустрия, и ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ. Тяхното паралелно провеждане създава по-добри условия за представяне на фирми от различни браншове, които имат общи маркетингови интереси. Във форума всяка година участват около 700 компании от 30 държави.
Той е уникална платформа за бизнес и реклама, която привлича все повече посетители специалисти, като техният брой се увеличи с 60% през 2020 година.

 

Конкурс за иновации       

Конкурсът е възможност за презентиране и реклама на нови технологии и изделия пред посетителите специалисти и медиите. Той отличава най-авангардните разработки в областта на селското стопанство, които се представят за първи път на АГРА. Комисията е съставена от изявени експерти и учени, което прави отличията авторитетни и престижни.  Участието е безплатно.

    Категории

 •     Машини и инвентар за растениевъдството;
 •     Технологии за растениевъдството;
 •     Машини и инсталации за животновъдството;
 •     Технологии за животновъдството;
 •     Сортови семена и посадъчен материал;
 •     Торове и препарати за селското стопанство;
 •     Научна дейност и разработки;
 •     Животновъдство

 

За регламента на конкурса и заявка за участие – вижте формуляр „Информация за иновативни продукти и технологии“

 

Конкурс за дизайн

Категории

 • Експозиции
 • Опаковка, етикети, рекламни материали

    
Награди получават  архитекти, графични дизайнери и фирмите, за които са работили, за да се насърчи развитието на продуктовия дизайн.
Партньор: Националната асоциация за дизайн и реклама

 

За регламента на конкурса и заявка за участие – вижте формуляр D „Конкурс за дизайн“


ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ В „АГРА 2021“?

Ползи

 • Представяне на най-голямото събитие  за агробизнеса в Югоизточна Европа
 • Срещи с мотивирани посетители - предприемачи, мениджъри и специалисти
 • Възможност за комбиниране на различни инструменти за маркетинг и реклама
 • Атрактивни решения за презентиране на продукти на щанда и онлайн
 • Специални бонуси и улеснения за изложителите

 

 

 

Профил на посетителите

 • 83% професионалисти от селското стопанство
 • 59% предприемачи и мениджъри

 

Комуникации
Международен панаир Пловдив е разработил динамичен модел за привличане на целеви групи посетители чрез:

 •     реклама в електронни, печатни и онлайн медии
 •     партньорство с национални и специализирани медии
 •     дигитален маркетинг в социалните мрежи и чрез имейл
 •     представяне на изложителите в собствените канали в Интернет и Фейсбук

 


ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Провеждане – от 24 до 28  февруари  2021 г.
•    работно време за изложители: 08.00-19.00 ч.
•    отворено за посетители: 09.00-18.00 ч., в последния ден – до 14.00 ч.
 
 Заявки за участие – до 04.12.2021
 
Монтаж – 15 календарни дни преди откриването
•    работно време: 08.00-17.00 ч.
•    два дни  преди откриването: 08.00-21.00 ч.
 
Демонтаж – 7 календарни дни след закриването
•    работно време: 08.00-17.00 ч.
 
 Включване в печатния каталог – до 15.01.2021
 
Включване в онлайн каталога –  данните се актуализират ежеседмично до започване на проявата


НАЕМАНЕ НА ЩАНД / БУНГАЛО

Международен панаир Пловдив предоставя под наем покрита и/или открита изложбена площ - щанд/бунгало със стандартна конструкция или нестандартни щандове, изготвени по индивидуална оферта.
 
 

За наемане на щанд/бунгало е необходимо да се попълни Формуляр 3.
 

 Наемът на щанд/бунгало включва също:
•    обща охрана, общи разходи за електроенергия и вода, почистване на общите части, ползване на инфраструктура, извозване на отпадъци;
•    определен брой входни карти за изложители и автомобили;
•    включване в каталога и информационната система (адрес на фирмата, телефон, факс, имейл, Интернет адрес, до 2 бранша и до 50 знака текстова информация), публикуване в онлайн каталога на изложителите и ежеседмично актуализиране на информацията в него.

 

Наемната цена на щанда/бунгалото не включва водна връзка и консумация на вода, които се поръчват и заплащат допълнително.

 

Допълнителна информация – в раздел „Услуги“


ОТСТЪПКИ

На изложителите се предоставят следните отстъпки*:
•    От наемната цена при заявена нето изложбена площ (покрита):
            21-50m2 - 5 %
            над 50m2 - 10 %
•    За поредни участия в Международната изложба АГРА
За 5 или повече поредни години (2020–2016) и т.н.  – 10% от наема на площта
За второ участие през 2021 г. - 5 % от цената на покритата изложбена площ, която се дублира


* Изложителят има право да ползва една от гореизброените отстъпки по свой избор.
 
•    При плащане на 100% от стойността на заявените услуги до 04.12.2020 изложителят получава 5% отстъпка върху заплатената сума.


УСЛУГИ

Услугите обхващат дейностите, свързани с подготовката, провеждането и приключване на участието.

 

Повече информация за предлаганите улеснения и цени – в раздел „Услуги“  и в рубриката „Формуляри за участие“ в страницата на АГРА 2021


ВХОДНИ КАРТИ

Изложителят получава входни карти (баджове) в зависимост от заявената покрита и/или открита площ, както следва:
•    до 20 м2 – 5 бр.
•    до 50 м2 – 10 бр.
•    до 100 м2 – 15 бр.
•    до 200 м2 – 20 бр.
•    до 500 м2 – 25 бр.
•    над 500 м2 – 30 бр.

 

На изложителите се предоставят и пропуски за коли, както следва:
•    при наета площ до 50 м2 – 4 броя
•    при наета площ над 50 м2 – 7 броя

 

Изложителят може да получи допълнителни входни карти срещу заплащaнe.
 

Входната карта е индивидуална и не може да бъде преотстъпвана на друго лице.


СПОНСОРСТВО И РЕКЛАМА

Фирмите изложители в АГРА 2021  имат възможност  да  направят своето участие още по-ефективно, като заявят пакети за спонсорство и реклама.
Така техните марки и продукти ще бъдат по-добре представени пред  посетителите специалисти, както и пред участниците в другите изложби, провеждани по същото време в Международен панаир Пловдив: ВИНАРИЯ – за лозарство и винарство, ФУДТЕХ – за хранителната индустрия, ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ – за висококачествени италиански храни и вина.
 
Предлагаме СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ с различни комбинации от форми за реклама:
•    в проявите от съпътстващата програма на АГРА 2021, включително пресконференцията преди откриването на деловия форум;
•    на билбордове  в панаирния комплекс;
•    на LED екран, разположен в най-атрактивната  локация;
•    в печатния каталог на изложителите;
•    в Интернет – сайта на Панаира и онлайн каталога на изложителите;
•    разпространение на презентационни материали.
 
Ползи
•    Директни – презентиране пред различни целеви групи:  собственици на фирми, представители на висшия и средния мениджмънт, специалисти от бранша, крайни потребители.
•    Имиджови – партньорство с най-голямото икономическо събитие  за агробизнеса в Югоизточна Европа, което се организира под егидата на Министерството на земеделието, храните и горите.
•    Допълнителни – чрез широкото медийно отразяване на АГРА.


ЗАЩО ДА ПОСЕТЯ „АГРА 2021“?

Ползи

 • Запознаване с последното поколение иновации  за агробизнеса
 • На живо –  научни разработки за бързо внедряване във фермите
 • Информация за финансови инструменти в селското стопанство
 • Новости за хоби фермерството и преференциални цени на изделията
 • Безплатен достъп за специалисти след онлайн регистрация

 

 

 

Профил на изложителите

 • Фирми, предлагащи технологии и техника за  земеделието
 • Фирми, предлагащи технологии и техника за  животновъдството
 • Фирми, предлагащи услуги за селскостопански производители
 • Научни институти от състава на Селскостопанската академия

 


УЧАСТИЕ


Силвия Христова

Тел.: +359 32 902 180

Мобилен тел.: +359 887 220 076

E-mail: s.hristova@fair.bg


УЧАСТИЕ


Васил Чинов

Тел.: +359 32 902 330

Мобилен тел.: +359 885 733 266

E-mail: v_chinov@fair.bg


КАТАЛОГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Захари Караджов

Тел.: +359 32 902 141

Мобилен тел.: +359 885 898 835

E-mail: zahari@fair.bg


ДЕЛОВИ ПРОЯВИ


Таня Землякова

Тел.: +359 32 902 311

Мобилен тел.: +359 885 555 363

E-mail: congress@fair.bg


РЕКЛАМА


Мария Миланова

Тел.: +359 32 902 377

Мобилен тел.: +359 885 787 587

E-mail: advertising@fair.bg

ФОРМУЛЯР 3Наемане на щанд/бунгало 

Наемане на щанд/бунгало

ФОРМУЛЯР 5Поръчка за телекомуникационни услуги 

Поръчка за телекомуникационни услуги

ФОРМУЛЯР 7Заявка за наемане на зали и технически средства 

Заявка за наемане на зали и технически средства

ФОРМУЛЯР 8 Поръчка за реклама

ФОРМУЛЯР 10ПОРЪЧКА ЗА ЕЛЕКТРО И ВОДНА ВРЪЗКА 

ПОРЪЧКА ЗА ЕЛЕКТРО И ВОДНА ВРЪЗКА

ФОРМУЛЯР 12Поръчка за допълнителни услуги 

Поръчка за допълнителни услуги

ФОРМУЛЯР 15Поръчка за транспортни услуги 

Поръчка за транспортни услуги

ФОРМУЛЯР DКонкурс за дизайн 

Конкурс за дизайн

Документите са изготвени в .PDF формат. За да ги отворите и попълните, е необходимо да използвате програмата Adobe Acrobat Reader, версия от 8 нагоре.

Можете да изтеглите програмата от долния линк:

Adobe Acrobat Reader

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

 

 

 

ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за поверителност  и  Политика за използване на cookies .